Arc welding - Air Liquide

Spawanie elektrodą wolframową w gazach obojętnych, w skrócie TIG (Tungsten Inert Gas), wyróżnia się szczególnie czystością, wysoką jakością spoin i uniwersalnym zastosowaniem.

Zastosowanie gazów osłonowych może mieć decydujący wpływ na jakość, produktywność i wydajność. Właściwości fizyczne i chemiczne otwierają cały szereg możliwych rozwiązań w zakresie oszczędności i ulepszeń. W zależności od materiałów podstawowych – stal niestopowa, stal niskostopowa, materiały stopowe i wysokostopowe, a także metale nieżelazne – do wyboru jest szeroki zakres gazów osłonowych.

Jak działa metoda spawania TIG?

Spawanie TIG

Spawanie TIG (spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych lub też „metoda spawania 141” zgodnie z DIN EN ISO 4063), to metoda spawania przy użyciu nietopliwej elektrody wolframowej. Metoda spawania TIG polega na wytworzeniu łuku elektrycznego między przedmiotem obrabianym a elektrodą wolframową. Materiał dodatkowy jest podawany do łuku elektrycznego oddzielnie w postaci drutu do spawania i w ten sposób wtapiany.

Drut do spawania jest dostosowany do właściwości materiału. Aby zapobiec reakcji stopu z powietrzem,  stosuje się obojętne gazy osłonowe. Często jest to argon, hel lub mieszanka obu gazów. Obojętne, tj. niereaktywne gazy zapobiegają reakcjom chemicznym z płynnym jeziorkiem spawalniczym i podgrzanym materiałem. Zapewnia to wysoką jakość spoin.

Kiedy stosuje się tę metodę spawania?

Arc welding - Air Liquide

Metoda spawania TIG bądź też metoda spawania 141 nadaje się do wielu różnego rodzaju materiałów.

Stal wysokostopowa to najczęściej występujący materiał, do którego wykorzystuje się metodę spawania TIG. W przypadku spawania TIG najczęściej stosuje się następujące stale wysokostopowe: austenityzowana stal CrNi, nikiel, aluminium, miedź oraz ich stopy.

Przede wszystkim w przypadku spawania TIG stali wysokostopowych i metali nieżelaznych metoda ta zapewnia wysoką wydajność i niemal nieograniczone możliwości zastosowania z uwagi na wysoki stopień automatyzacji, realizację dużych szybkości spawania, minimalizację obróbki wykańczającej i niewielkie odkształcenia podczas spawania.

Dzięki szczególnie precyzyjnemu dopasowaniu parametrów spawania ta metoda szczególnie nadaje się do warstw graniowych. Z tego powodu spawanie TIG jest często stosowane do prac o wysokich wymaganiach w zakresie precyzji i jakości spoiny – na przykład przy budowie rurociągów, zbiorników i aparatury, a także przy budowie elektrowni oraz w przemyśle chemicznym.

Który gaz osłonowy jest odpowiedni do spawania metodą TIG?

TIG svetsning

Wybór zależy od łączonych materiałów i warunków spawania.

W przypadku spawania metodą TIG (metoda spawania 141) zwykle stosuje się argon i/lub zawierające argon gazy mieszane z dodatkami helu i/lub wodoru. 
Oprócz zadania, jakim jest ochrona jeziorka spawalniczego przed atmosferą, różnego rodzaju gazy osłonowe mają wpływ na:

  • rodzaj przejścia materiału,
  • tworzenie się tlenków,
  • wtopienie,
  • stabilność łuku elektrycznego,
  • zwilżenie zboczy,
  • tworzenie się dymu i zanieczyszczeń.

W zależności od zamierzonego rezultatu stosuje się różne mieszanki gazów ARCAL™.

Spawanie metodą TIG z dodatkami wodorowymi

Dodatkowa zawartość wodoru może znacząco wpłynąć na efekt spawania stali wysokostopowych. Zastosowanie ARCAL™ R1-2 od Air Liquide umożliwia zoptymalizowanie parametrów technologicznych, wytworzenie optymalnego jeziorka spawalniczego i zwiększenie szybkości spawania.

Lepsze wtopienie dzięki wyższej przewodności cieplnej mieszanek gazów argon-hel podczas spawania elektrodą wolframową w gazach obojętnych

Dzięki zastosowaniu ARCAL™ 33 lub ARCAL™ He50 można znacznie poprawić przewodność cieplną i zawartość ciepła w atmosferze łuku elektrycznego. W wyniku tego powstaje łuk elektryczny o wysokiej energii, co prowadzi do lepszego wtapiania. Dodatkowo poprawie ulega również przewodność cieplna w łuku elektrycznym. Wpływa to na lepsze wtapianie, a tym samym na poprawę stabilności i jakości procesu.

Przegląd gazów obojętnych do spawania metodą TIG

ALTOP innowacyjna butla gazowa

Oferta gazów osłonowych Air Liquide ARCAL™ pomaga poprawić nie tylko jakość spoiny, lecz również wydajność procesu spawania. W ten sposób zapewniają Państwo sobie optymalne warunki pracy.

Gazy wysokiej jakości ARCAL™ są dostępne w innowacyjnych butlach gazowych. 

Na co należy zwrócić uwagę w przypadku reduktorów do spawania metodą TIG?

W spawaniu metodą TIG ważną rolę odgrywa ciśnienie wstępne. Rozróżnia się reduktory dla ciśnienia wejściowego 200 i 300 bar. Ciśnienie wstępne reduktora jest zależne od ciśnienia wewnątrz butli gazowej, a zastosowanie różnych przyłączy uniemożliwia przypadkową zamianę.

W przypadku spawania metodą TIG istotny jest odpowiedni przepływ gazu osłonowego w litrach na minutę. Zakres ustawień sięga od 4 do 14 litrów.

Szkolenia i praktyczne seminaria w zakresie bezpiecznej pracy podczas spawania łukowego

Pracownicy Air Liquide

Znają Państwo źródła zagrożeń podczas prac spawalniczych? Spawanie TIG może stwarzać zagrożenia związane z hałasem, dymem, prądem elektrycznym i możliwymi pożarami. Warto znać źródła zagrożeń, ponieważ tylko w ten sposób można się przed nimi chronić.
Przeszkoleni pracownicy to najlepsza gwarancja bezpiecznej pracy z użyciem gazów w Państwa firmie – ponadto jest wymagane ustawowo. Czy Państwo i Państwa pracownicy:

  • Czy Państwo i Państwa pracownicy posiadają wiedzę niezbędną do bezpiecznej obsługi gazów w celu niedopuszczenia do niebezpiecznych sytuacji?
  • Czy są w stanie wykazać posiadanie kwalifikacji w zakresie obsługi gazów?
  • Czy znają Państwo najważniejsze właściwości różnego rodzaju gazów?
  • Czy szukają Państwo praktycznych szkoleń, które spełniają wymagania normy ochrony pracy i rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w procesie produkcji?

Air Liquide pomoże Państwu w tym zakresie! Zachęcamy do skorzystania z obszernej wiedzy i doświadczenia ekspertów Air Liquide w zakresie gazów technicznych.