Transformacja energetyczna

Innowacje dla zrównoważonych rozwiązań energetycznych

Grupa Air Liquide, w ramach ogłoszonego planu strategicznego ADVANCE, potwierdza swoją wiodącą rolę w dekarbonizacji przemysłu oraz w powstawaniu społeczeństwa niskoemisyjnego, w którym wodór odgrywa decydującą rolę. W kontekście działań na rzecz zrównoważonej przyszłości Air Liquide zamierza obniżyć poziom własnych emisji CO2 o 33% do 2035 r. i osiągnąć neutralność węglową do 2050 r. Jednocześnie wspieramy naszych klientów z różnych branż w procesie ich dekarbonizacji, oferując szeroką gamę rozwiązań ograniczających ich emisje.

Hydrocaburant

Czysta mobilność

Air Liquide jest kluczowym podmiotem w rozwijającym się sektorze energii wodorowej, posiadającym doświadczenie w produkcji wodoru, infrastrukturze przesyłowej, tankowania oraz zastosowań dla użytkowników końcowych.

Rozwiązania w zakresie zeroemisyjnej (elektroliza) lub niskoemisyjnej (produkcja wodoru z wychwytem CO2) energii wodorowej stanowią odpowiedź na wyzwania związane z czystym transportem: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, lokalnego zanieczyszczenia miast oraz uzależnienia od paliw ropopochodnych. Pojazdy elektryczne z wodorowymi ogniwami paliwowymi generują zerową emisję zanieczyszczeń, zero cząstek stałych i zero hałasu. Pojazdy te są wydajne w podróżach długodystansowych, z zasięgiem podróżowania 450 kilometrów, a także czasem tankowania poniżej pięciu minut.

Air Liquide_Biogas-Produktion

Energia odnawialna

Nasze działania związane z energią odnawialną obejmują rozwiązania w zakresie wychwytywania i oczyszczania biogazu ze źródeł takich jak wysypiska śmieci, w celu produkcji czystego biometanu, który może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, ogrzewania lub transportu.

Air Liquide dostarcza rozwiązania w zakresie uszlachetniania biogazu i skraplania biometanu. Wodór może być również wykorzystywany do pozyskiwania energii i zwiększania odporności sieci poprzez zastosowanie ogniw paliwowych i jego magazynowanie.

Zapytanie

Aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie transformacji energetycznej – wypełnij nasz formularz i krótko opisz, czego potrzebujesz. Wkrótce się skontaktujemy!
Polityka ochrony danych i prywatności