Napełnialnia gazów specjalnych

Gaz odniesienia, kalibracyjny bądź palnikowy: krok po kroku do indywidualnie przygotowanego gazu testowego lub kalibracyjnego

Gazy specjalne

Aby określić indywidualną mieszankę odpowiednią do własnych potrzeb, należy podać następujące parametry:

 • skład (składniki, stężenia, gaz nośny, dopełniający, ewentualnie minimalna czystość składników),
 • dokładność (niepewność pomiaru – tolerancja analityczna), niepewność rozszerzona dla CRM, dokładność produkcyjna – tolerancja mieszania),
 • dane zbiornika (ciśnienie napełniania, wielkość butli, przyłącze butli),
 • rodzaj certyfikacji (certyfikat zgodny z normą ISO 6141, Certyfikowany Materiał Odniesienia zgodnie z ISO 17034),
 • stabilność.

Najczęściej stosowane gazy nośne (dopełniające), takie jak azot, powietrze syntetyczne, hel itp., zawierają składniki w ilościach od procentowych do ultraśladowych (<10 ppb, w zależności od składnika). Wybór najczęściej stosowanych składników gazów testowych i kalibracyjnych oraz indywidualnie przygotowanych mieszanek gazów przedstawią Państwu nasi przedstawiciele handlowi.

Dostępnych jest wiele innych składników – Air Liquide produkuje w Europie mieszanki z ponad 500 czystych składników. Nasi eksperci chętnie udzielą porad i pomogą w zakresie możliwości wykonania.

Poniżej można zobaczyć, jak szybko i łatwo skonfigurować swoją indywidualną mieszankę gazów testowych lub kalibracyjnych. 

Krok 1: Wybór rodzaju i klasy mieszanki

Gazy specjalne

Wybrane zastosowanie określa, jak dokładne muszą być parametry Państwa gazu testowego lub kalibracyjnego (na przykład skład lub parametry precyzji i dokładności). Dlatego w zależności od zastosowania i wymaganej dokładności należy określić klasę mieszanki. Ponadto należy określić przeznaczenie i ewentualnie wszelkie pożądane parametry precyzji i dokładności, aby umożliwić właściwe dobranie mieszanki gazów.

Aby ułatwić wybór, na podstawie niepewność rozszerzonej lub analitycznej pomiaru i dokładności produkcyjnej (dokładności mieszania) mieszanki podzielono na cztery klasy:

ALPHAGAZ™ Mieszanki instrumentalne:

 • do obsługi urządzeń analitycznych, takich jak gaz odniesienia, gaz palnikowy, atmosfera itp.,
 • dokładność produkcyjna 5–10% względna.

ALPHAGAZ™ Mieszanki kalibracyjne podstawowe:

 • do codziennego dostrajania urządzeń pomiarowych lub dostrajania na krótko przed analizą,
 • niepewność 2% względna (maks. 5% względna), w zależności od komponentu, dokładność produkcyjna 5–10% względna,
 • zakres dostawy obejmuje certyfikat analityczny producenta.

ALPHAGAZ™ Mieszanki kalibracyjne precyzyjne:

 • do precyzyjnego testowania i kalibracji urządzeń analitycznych,
 • niepewność pomiaru 0,1–2% względna, w zależności od komponentu, dokładność produkcyjna 1–5% względna,
 • zakres dostawy obejmuje certyfikat analityczny producenta.

ALPHAGAZ™ Certyfikowane Materiały Odniesienia:

 • do analiz podlegających przepisom prawnym, które wymagają gazów kalibracyjnych z akredytacją (certyfikat zgodny z wymogami PCA),
 • szeroki zakres niepewności pomiaru i dokładności produkcyjnej,
 • dostawa ze certyfikatem akredytowanego producenta materiałów odniesienia zgodnie z ISO 17034.

Dokładność produkcyjna (tolerancja mieszania) to maksymalne dopuszczalne odchylenie między zamówionym stężeniem docelowym a rzeczywistą wartością sporządzonej mieszanki. Osiągalna dokładność produkcyjna zależy od metody produkcyjnego (grawimetryczny, objętościowo-grawimetryczny lub manometryczny). 

Niepewność pomiaru (tolerancja analityczna) to maksymalna różnica między stężeniem zmierzonym a rzeczywistym. Podawana jest z przedziałem ufności 95% (zgodnie z certyfikatem analizy). Niepewność pomiaru zależy od zastosowanej metody analizy.

Dla Certyfikowanych Materiałów Odniesienia ISO 17034 określana jest niepewność rozszerzona wartości certyfikowanej stężenia obejmująca każdy aspekt wytwarzania gazowych materiałów odniesiania.

Krok 2: Wybór składników, gazu nośnego (dopełniającego) i stężenia składników

Gazy specjalne

Należy wybrać składniki mieszanki. Stężenie gazu poszczególnych składników może być podane w ułamku objętościowym, ułamku molowym lub ułamku masowym bądź też jako stężenie masowe (masa na objętość). Jeżeli nie określą Państwo żądanej jednostki stężeń składników, stężenie gazu zostaną obliczone na podstawie ułamka molowego. 

Air Liquide może wyprodukować gazy testowe na indywidualne zamówienie składające się z min. dwóch bądź maks. 40 składników, w proporcjach od % do ppb. Można wybrać spośród 160 składników.

Następnie należy jeszcze wybrać żądany gaz nośny (dopełniający). Z reguły jako gaz dopełniający w mieszance gazowej stosuje się azot, hel, powietrze syntetyczne lub argon. Jednak to Państwo indywidualnie decydują o tym, jaki gaz o najwyższym stopniu czystości jest potrzebny w Państwa mieszance.

Krok 3: Wybór wielkości butli i innych danych technicznych

Gazy specjalne

Teraz należy jedynie oszacować zużycie gazu i określić żądaną stabilność mieszanki gazowej. Z reguły okres ten wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy, ale w poszczególnych przypadkach ze względu na materiał może być również krótszy (np. w przypadku gazów reaktywnych). Na tej podstawie mogą Państwo teraz wybrać idealny rozmiar butli dla danego zastosowania.

W zapytaniu prosimy o wskazanie wszelkich wymagań specjalnych, takich jak przyłącze butli, stabilność, certyfikat lub czas dostawy. Jeżeli jest to zamówienie powtórne, wystarczy podać numer zamówienia podany na certyfikacie lub numer butli – jest to najszybszy i najpewniejszy sposób oraz niezawodna metoda określenia pierwotnej mieszanki gazów.

Zasadniczo nie ma ograniczeń pod względem składu poszczególnych gazów kalibracyjnych. Jedynie podczas praktycznej realizacji mogą pojawić się ograniczenia, o których oczywiście zostaną Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Ze względów bezpieczeństwa i na podstawie praw fizycznych lub chemicznych pewnych rodzajów gazów nie można ze sobą łączyć lub jest w ich przypadku wymagane obniżenie ciśnienia napełniania.

Nasi eksperci

Lokalni eksperci w zakresie gazów specjalnych są dostępni w każdej chwili, aby:

 • wyjaśnić wszelkie wątpliwości i wspólnie przeanalizować Państwa potrzeby,
 • doradzić w zakresie doboru właściwego gazu i odpowiedniego wyposażenia,
 • a także zaoferować optymalne rozwiązanie do Państwa potrzeb. 

Prosimy o wypełnienie formularza, nasi eksperci wkrótce się z Państwem skontaktują!