Kariera w Air Liquide

Citizen at Work

Wolontariat pracowniczy

Jest to program wolontariatu pracowniczego Grupy Air Liquide, dzięki której pracownicy w Air Liquide Polska mogą przeznaczyć 2 płatne dni pracy w ciągu roku angażując się w różnorodne działania na rzecz innych.

‘Citizen at Work’ wpisuje się w jeden z czterech filarów nowej strategii ADVANCE: Działanie na rzecz wszystkich. Naszą ambicją w tym obszarze jest wspieranie zaangażowania pracowników, umacnianie kultury zorientowanej na klienta, pielęgnowanie wyjątkowych relacji z naszymi udziałowcami oraz okazywanie obywatelskiej postawy w biznesie, dbając o interes ogółu.

Działania na rzecz Ukrainy

Uchodźcy

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie mocno angażujemy się na rzecz uchodźców, realizując różnorodne projekty przy wsparciu Fundacji Air Liquide oraz lokalnych organizacji pozarządowych (NGO). Każdy z tych projektów daje pracownikom możliwość zaangażowania się w jego realizację. Więcej o projektach z Polski i innych części Europy na rzecz Ukrainy znajduje się na stronie Fundacji Air Liquide.
Fundacja Air Liquide została utworzona w 2008 roku. Wspiera integrację zawodową, ale także projekty na rzecz ludzi w sytuacjach kryzysowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w całej Unii Europejskiej. W 2022 roku Fundacja uruchomiła także fundusze na rzecz inicjatyw niosących pomoc osobom uchodźczym z terenów objętych wojną w Ukrainie. 

Business Run i Szlachetna Paczka

Business Run

Od kilku lat nasi pracownicy angażują się w dwie inicjatywy, które stawiają sobie za cel wsparcie osób znajdujących się nie tylko w trudnej sytuacji materialnej, również mierzą się z niepełnosprawnościami:

  • Szlachetna Paczka – w 2018 roku zorganizowaliśmy zbiórkę dla jednej rodziny w Krakowie, od tamtej pory co roku w niemal wszystkich naszych 8 lokalizacjach gromadzimy paczki dla kilku rodzin.
  • Business Run – największy charytatywny bieg biznesowy w Polsce, który odbywa się w formie 5-osobowej sztafety. Zaczynaliśmy w 2018 roku z jedną drużyną, dziś jest ich już około 20!