Digital

BeActEngage 

Kariera w Air Liquide

BeActEngage to zestaw zachowań i wartości budujących silną kulturę informacji zwrotnej. Koncentruje się na trzech aspektach, które są ważne dla sposobu, w jaki pracujemy w Air Liquide: Be – Act – Engage.
Ten zestaw zasad uosabia i odzwierciedla to, co w naszym przekonaniu jest istotą naszego charakteru w Air Liquide – nie tylko to, jak decydujemy się zachowywać, działać i angażować, ale również to, jak nasze działania i zachowania wpływają na naszych pracowników i dodają im energii. 
U podstaw naszych wartości znajdują się bezpieczeństwo, etyczne zachowanie oraz długookresowe osiągnięcia. Natomiast poprzez szczególne zachęcanie pracowników do wyrażania siebie i słuchania się nawzajem, stwarzamy warunki do wspólnego rozwoju i zaangażowania w świat jutra.

Inkluzja i różnorodność

nwofw

Różnorodność w Air Liquide wyraża się poprzez wykorzystanie unikalnych doświadczeń i punktów widzenia pracowników, którym chcemy oferować przyjazne miejsce pracy. Wierzymy, że takie podejście pozwala napędzać innowacje, przewidywać potrzeby klientów oraz przyciągać i rozwijać ludzi, aby ostatecznie osiągać wysokie wyniki. 

Inkluzja i Różnorodność są osadzone we wszystkich wymiarach BeActEngage, od bezpieczeństwa po możliwości rozwoju. Realizujemy je m.in. poprzez poniżej wymienione inicjatywy:
 

HandivAirsity

Celem inicjatywy jest podnoszenie świadomości o obszarze niepełnosprawności i tworzeniu środowiska pracy, które włącza osoby z niepełnosprawnościami ze względu na kompetencje i doświadczenia. Nasze działania skupiają się na budowaniu kultury zrozumienia i integracji. W ramach tej idei wspieramy również charytatywnie wybrane instytucje, których podopiecznymi są osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

inspiring women, air liquide

Inspiring Women of Air Liquide

W Air Liquide skupiamy się na zapewnieniu naszym pracownikom – kobietom i mężczyznom, najbardziej optymalnych możliwości rozwoju ich umiejętności i wiedzy. Głównym celem jest stworzenie przyjaznego środowiska pracy, w którym będziemy mogli wymieniać się doświadczeniami, realizować wspólne ambicje oraz stawiać czoła wyzwaniom.
W szczególności chcemy inspirować i zachęcać kobiety do podejmowania działań na płaszczyźnie osobistej lub zawodowej w celu realizacji swoich planów i ambicji. 

Tydzień Różnorodności oraz Miesiąc Świadomości Różnorodności

Co roku w marcu obchodzimy Tydzień Różnorodności oraz między październikiem i listopadem Miesiąc Świadomości Różnorodności, spotykając się na serii eventów, podczas których możemy lepiej się poznać i celebrować nasze różnice oraz podnosić naszą świadomość o wartości, jakie przynosi różnorodne i włączające środowisko pracy.

MyVoice

Kariera w Air Liquide

W ramach kultury informacji zwrotnej w Air Liquide słuchamy głosu naszych pracowników przeprowadzając coroczne badanie zaangażowania MyVoice. Dzięki temu programowi lepiej rozumiemy nasze mocne strony i obszary do poprawy. Poprzez inicjatywy wdrażane na różnych poziomach organizacji: zespołu, jednostki i Grupy nieustannie działamy w celu poprawy zaangażowania naszych pracowników.