Kriokondensacja
Ethanol_und_Propanol_Fläschchen

Węglowodory są niezbędnym składnikiem wielu reakcji w produkcji chemicznej i farmaceutycznej, a także w niektórych procesów recyklingu. Usuwanie tych substancji ze strumienia powietrza wylotowego poza zakład produkcyjny często stawia przed przetwórcami poważne wyzwania. Szczególnie ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, zawartych w dyrektywie UE w sprawie emisji przemysłowych (Industrial Emissions Directive (IED); Directive 2010/75/EU). 

Aby spełnić te wymagania, Air Liquide oferuje swoim klientom rozwiązanie polegające na kriogenicznym oczyszczaniu gazów i powietrza wylotowego, które ma na celu usunięcie między innymi lotnych związków organicznych LZO (ang. VOC = volatile organic compounds). Kriokondensację stosuje się zwykle przy objętościach przepływu od 30 do 1000 m3/h. Możliwe jest również oczyszczanie większego strumienia powietrza (w zależności od potrzeb i możliwości technicznych klienta).

Jak działa kriogeniczne oczyszczanie powietrza wylotowego?

Zasada kriokondensacji lotnych związków organicznych (LZO)

Technologia kriogenicznego oczyszczania powietrza wylotowego opiera się na wykorzystaniu ciekłego azotu (o temperaturze wrzenia –196°C) jako źródła zimna. W trakcie procesu azot odparowuje i pośrednio schładza oczyszczany gaz wylotowy w stopniu umożliwiającym niezawodne dotrzymanie określonych prawem wartości granicznych. 

Schłodzenie strumienia powietrza wylotowego obniża punkt rosy rozpuszczalników, dzięki czemu przechodzą one ze stanu gazowego w stan ciekły. W przypadku niektórych substancji konieczne jest nawet obniżenie temperatury poniżej punktu zamarzania, aby spełnić wymagania środowiskowe. Dzięki inteligentnej konstrukcji systemu jest to również możliwe w przypadku procesów 24/7.

Lotne Związki Organiczne (LZO) jako ciekły kondensat

Wysoko lotne związki organiczne w strumieniu powietrza wylotowego występują po procesie w postaci ciekłego kondensatu. Można je  przywrócić do procesu produkcyjnego, oczyścić lub zutylizować. Proces kriokondensacji w oparciu o technologię Air Liquide jest zwykle stosowany do oddzielania szerokiej gamy węglowodorów, które są wymieszane jako zanieczyszczenia w strumieniu azotu lub powietrza. 

W praktyce jednak podzespoły systemu wykorzystywane są również do kondensacji gazu wrzenia (ang. BOG = boil off gas), na przykład w instalacjach zbiornikowych. Dzieje się tak, aby uniknąć nadciśnienia w zbiorniku, umożliwić procesy napełniania bez linii wahadłowej lub po prostu uniknąć uciążliwości zapachowej.

Niezawodne i wydajne czyszczenie – nawet przy zmiennym lub bardzo obciążonym przepływie powietrza wylotowego

Kryo-Kondensationsanlage

W porównaniu z uznanymi na rynku technologiami, kriogeniczne oczyszczanie powietrza wylotowego bardzo dobrze reaguje na wahania obciążenia i objętości przepływu.

W przypadku strumienia powietrza wylotowego proces zapewnia utrzymanie systemu w dostatecznie niskiej temperaturze. System reaguje na zmianę warunków poprzez możliwość cyrkulacji powietrza regulowaną ciśnieniem. Zapewnia to niezawodność systemu oczyszczania przy zmiennych przepływach powietrza.

W przypadku powietrza silnie zanieczyszczonego LZO, metody konwencjonalne oczyszczania znajdują się w dolnej granicy wybuchowości. Nie stanowi to jednak problemu w przypadku oczyszczania kriogenicznego, gdzie dolna granica wybuchowości nie jest osiągana, ponieważ gaz jest zawsze schładzany wzdłuż linii nasycenia właściwego – tak, że nie może powstać krytyczne stężenie resztkowe. Ponadto, system nie zawiera żadnych źródeł zapłonu.

Wysoka efektywność energetyczna dzięki zastosowaniu ciekłego azotu

Zbiorniki kriogeniczne dla gazów ciekłych

Szczególnie wysoka efektywność energetyczna technologii kriokondensacji wynika z redukcji zużycia azotu. Przyczynia się do tego standardowe zastosowanie rekuperacyjnego wymiennika ciepła, który skutecznie chłodzi krążący w obiegu gaz. Dzięki temu znacznie zmniejsza się zużycie ciekłego azotu. Odparowany azot i czysty gaz mają przy opuszczaniu instalacji prawie taką samą temperaturę jak gaz wylotowy.

Co więcej, w żadnym momencie procesu ciekły azot nie ma kontaktu z silnie lotnymi związkami (LZO) czy rozpuszczalnikami. Niezanieczyszczony azot można ponownie wykorzystać – na przykład do inertyzacji lub poprzez wprowadzenie go do sieci instalacji. Dzięki temu minimalizuje się koszty eksploatacji, czego efektem jest wyjątkowo wysoka wydajność energetyczna i niskie koszty eksploatacji (OPEX).

Gaz obiegowy zapobiegający powstawaniu aerozoli podczas kriogenicznego oczyszczania powietrza wylotowego

Schemat procesu instalacji do kriokondensacji lotnych związków organicznych (LZO)

Ciekły azot stosowany jako źródło chłodzenia nie jest wykorzystywany bezpośrednio do chłodzenia w instalacji kriokondensacji. Spowodowałoby to powstanie silnego i szkodliwego aerozolu, co z kolei utrudniałoby przestrzeganie dopuszczalnych norm. Aby zapobiec niepożądanemu tworzeniu się aerozolu, do procesu włącza się etap pośredni. 

Za pomocą ciekłego azotu chłodzony jest przepływający w obiegu strumień, czyli gaz obiegowy w postaci gazowego azotu. Procedura ta umożliwia precyzyjne ustawienie specyficznej dla danego produktu temperatury kondensacji i tym samym uniknięcie tworzenia się aerozoli. Z punktu widzenia techniki procesowej osiąga się to za pomocą dmuchawy, która transportuje gaz obiegowy. W tym cyklu zintegrowane są trzy wymienniki ciepła. 

Szybki i łatwy montaż: gotowy do montażu kriogeniczny system oczyszczania powietrza wylotowego

Integracja systemu oczyszczania kriogenicznego powietrza wylotowego może być indywidualnie dostosowana do wymagań klienta i procesu. Kriogeniczny system oczyszczania powietrza wylotowego jest zwykle konstruowany jako system gotowy do montażu i podłączenia na solidnej ramie (skid). Na jednej ramie znajdują się wszystkie niezbędne urządzenia i wymienniki ciepła. Poszczególne elementy posiadają izolację specjalnie zaprojektowaną dla systemów kriogenicznych. Na miejscu system jest integrowany z procesem klienta. To rozwiązanie typu plug-and-play znacznie zmniejsza ilość pracy potrzebnej do wdrożenia. Jeśli jednak jest to wymagane, system może być również zaplanowany i zbudowany indywidualnie, aby dopasować się do warunków przestrzennych.

Usługi w zakresie oczyszczania powietrza wylotowego

Gazy dla farmacji

Eksperci Air Liquide ds. oczyszczania kriogenicznego powietrza wylotowego chętnie udzielą Państwu szczegółowych porad na temat różnych możliwości jego kriogenicznego oczyszczania. Ponieważ praktyczne zastosowanie pokazuje działanie procesu w sposób najbardziej przekonujący, dostępne są mobilne instalacje demonstracyjne. W razie potrzeby mogą one zostać wykorzystane bezpośrednio w procesie klienta w celu określenia niezbędnych parametrów technologicznych dla indywidualnego projektu instalacji.

Nasza dalsza oferta usług obejmuje:

 • projektowanie i opracowanie koncepcji,
 • zarządzanie projektem,
 • przeprowadzanie szkoleń,
 • wsparcie posprzedażowe.

Kriogeniczne oczyszczanie powietrza wylotowego może być stosowane dla objętości przepływu od 30 do 1 000 m3/h. Większe objętości przepływu należy rozpatrywać w sposób indywidualny dla danego klienta. Proces ten jest odpowiedni dla prawie wszystkich stężeń lotnych związków organicznych (LZO). Niezawodne oczyszczanie powietrza wylotowego pozwala uniknąć konieczności ograniczenia produkcji w zakładach chemicznych i farmaceutycznych. Zastosowany azot może być wykorzystany dwukrotnie, co czyni proces niezwykle atrakcyjnym również z ekonomicznego punktu widzenia. Proces ten jest bardzo niezawodny i może być precyzyjnie kontrolowany. Instalacje są zazwyczaj budowane jako system gotowy do montażu i dzięki temu mogą być bardzo szybko integrowane.

Zalety rozwiązania w skrócie:

 • wysokie wskaźniki zwrotu inwestycji,
 • unikanie przestojów w produkcji dzięki niezawodnemu oczyszczaniu powietrza wylotowego,
 • duża elastyczność w zakresie objętości przepływu i składu spalin,
 • brak dodatkowych materiałów odpadowych,
 • niskie koszty inwestycyjne,
 • niskie koszty eksploatacji dzięki podwójnemu wykorzystaniu stosowanego azotu,
 • bardzo wysoka niezawodność i dostępność operacyjna (brak części ruchomych),
 • prawie nie wymaga konserwacji,
 • niskie koszty instalacji na miejscu dzięki systemowi gotowemu do montażu,
 • możliwość indywidualnego dostosowania do wymagań klienta i procesu.
   

Zapytanie

Niezależnie od tego, czy chcesz otrzymać ogólne informacje o naszych produktach, ofertę lub zastanawiasz się, czy mamy rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom – wypełnij nasz formularz i krótko opisz, czego potrzebujesz. Wkrótce się skontaktujemy!
Polityka ochrony danych i prywatności