Marka FLAMAL™

Procesy płomieniowe

FLAMAL™ to grupa gazów stosowana do wszystkich zastosowań płomieniowych, takich jak:

  • spawanie i lutowanie,
  • cięcie i żłobienie,
  • prostowanie,
  • oczyszczanie i hartowanie płomieniowe,
  • nanoszenie powłok.

FLAMAL™ zapewnia najlepszą kombinację: wydajność, oszczędność i bezpieczeństwo użytkowania.

Gazy FLAMAL™

Gazy do zastosowań płomieniowych

Air Liquide Polska oferuje Państwu:

  • FLAMAL™ 3: wysokiej jakości tlen stosowany w palnikach gazowych, aby poprawić własności płomienia oraz aby zapewnić optymalny strumień w procesie cięcia tlenowego,
  • FLAMAL™ 5: acetylen – najbardziej efektywny gaz palny, zwiększający wydajność oraz skracający czas pracy dzięki wyjątkowym właściwościom płomienia, a także umożliwiający znaczące oszczędności w zakresie zużycia tlenu.

Butle

Gazy do zastosowań płomieniowych

Gazy FLAMAL™ dostarczane są w butlach ALTOP™ lub EXELTOP™, co pozwala:

  • zwiększyć wydajność procesu,
  • zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania butli,
  • skrócić czas obsługi.

Dla gazów FLAMAL™ stosuje się wyłącznie bezpieczne przyłącze ręczne z o-ringiem.