Blue pattern
Xavier Pontone

Xavier Pontone

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny


Xavier Pontone jest Prezesem Zarządu Air Liquide Polska od 2019 r. Wcześniej pełnił różne funkcje kierownicze w Air Liquide w Europie oraz Kanadzie, rozwijając projekty dla dużych klientów przemysłowych i specjalizując się w transformacji energetycznej, szczególnie w zakresie energii wodorowej i innowacyjnych biznesów biogazowych.
Ukończył studia na INSA Rouen Normandie oraz IFP School.

Jarosław Kawula

Jarosław Kawula

Członek Zarządu, Dyrektor Linii Biznesowej Large Industries


Jarosław Kawula dołączył do firmy w 2021 r. w roli Dyrektora Linii Biznesowej Large Industries i Członka Zarządu Air Liquide Polska. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w przemyśle chemicznym w obszarze operacyjnym, zajmował pozycje menedżerskie różnego szczebla.
Absolwent Politechniki Gdańskiej, doktor inżynier technologii chemicznej, magister zarządzania, MBA.

Jakub Senderowski

Jakub Senderowski

Członek Zarządu, Dyrektor Linii Biznesowej Industrial Merchant


Jakub Senderowski dołączył do Air Liquide Polska w 2014 r. i obecnie pełni funkcję Dyrektora Handlowego Linii Biznesowej Industrial Merchant. W roli Członka Zarządu w Air Liquide Polska od 2022 r. Wcześniej zarządzał siecią dystrybucji gazów sprężonych Air Liquide Central East Europe. Posiada kilkanaście lat doświadczenia w obszarze zakupów oraz sprzedaży, zdobyte na różnych stanowiskach w firmach z branży FMCG i papierniczej.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Magdalena Strzelec

Magdalena Strzelec

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich


Magdalena Strzelec dołączyła do Air Liquide Polska w 2015 r. jako Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich, a od 2016 r. pełni również funkcję Członka Zarządu Air Liquide Polska. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkich, które zdobywała na różnych stanowiskach w branży inżynieryjnej, energetycznej i motoryzacyjnej. Specjalizuje się w projektach transformacyjnych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Piotr Wareluk

Piotr Wareluk

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy


Piotr Wareluk dołączył do firmy w 2019 r. jako Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Air Liquide Polska. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze finansowym na różnych stanowiskach w przemyśle, ale również w spółkach z branży usługowej i audycie finansowym. Doświadczenie zdobywał pracując w Polsce, Czechach i Niemczech.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek ACCA.