on-site gas produktion
Instalacja on-site do produkcji azotu

Air Liquide oferuje innowacyjne rozwiązania w dziedzinie gazów technicznych opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu technologicznym. Rozwiązania FLOXAL™ to nowoczesne technologie – zaprojektowane tak, aby produkować gazy bezpośrednio na miejscu u Klienta. Opierając się na danych procesu Klienta (m.in. czystość, profil przepływu, ciśnienie) Air Liquide w Polsce projektuje i wdraża indywidualne rozwiązania. Nasze technologie FLOXAL™ (do produkcji azotu, tlenu, wodoru i sprężonego powietrza) zapewniają ciągłość dostaw, a także gwarantują stałe spełnienie specyfikacji klienta.

Modułowa aparatura pozwala na spełnienie wymagań Klienta, a opcjonalnie istnieje możliwość równoczesnej produkcji różnych gazów. Air Liquide odpowiada za inwestycję oraz pracę urządzeń; a koszty, jakie ponosi Klient, są proporcjonalne do jego działań. Oferowane rozwiązania FLOXAL™ to elastyczne i zaawansowane technologie współtowarzyszące rozwojowi Klienta, zaspokajające jego zmieniające się wymagania, a także optymalizujące zużycie gazów poprzez:

  • oszczędność energii przy dowolnym profilu zużycia,
  • monitoring krytycznych zmiennych procesu,
  • historię zużycia,
  • alarmowanie w przypadkach nieprawidłowego zużycia gazu,
  • optymalizację,
  • rozliczenie roczne.
Instalacja on-site

Technologie FLOXAL™ dostarczają indywidualne i efektywne rozwiązania, oparte na:

  • doświadczeniu diagnostycznym: narzędzia do modelowania i audytu umożliwiają zaprojektowanie odpowiedniego rozwiązania,
  • inżynierii: biegłość we wszystkich technologiach produkcyjnych na miejscu u Klienta, gwarantująca optymalne rozwiązania,
  • szerokiej ofercie: azot, sprężone powietrze, tlen, wodór, ozon oraz możliwość produkcji połączonej,
  • jakości usług towarzyszących: bliskość regionalna, znajomość procesów, reagowanie zespołu Air Liquide zapewniające monitoring instalacji.

Zapytanie

Aby otrzymać więcej informacji dotyczących oferowanych instalacji on-site – wypełnij nasz formularz i krótko opisz, czego potrzebujesz. Wkrótce się skontaktujemy!
Polityka ochrony danych i prywatności