Avfallshantering

Recykling metali - spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen

waste plant

Spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen (technologia „oxy-combustion”) umożliwia nagrzewanie pieca z wykorzystaniem zanieczyszczeń zawartych w niskiej jakości złomie metalowym. Rozwiązanie pozwala na stosowanie paliwa lub gazu ziemnego tylko wtedy, gdy nie występują już żadne zanieczyszczenia palne, a jego główną korzyścią jest zmniejszenie zużycia paliwa. Co więcej, im gorsza jakość, tym tańszy jest złom metali, co pozwala na zaoszczędzenie kosztów. Nasza technologia spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen poprawia wydajność przy jednoczesnym obniżeniu emisji dwutlenku węgla i tlenków azotu, które są szkodliwe dla ludzi i środowiska.

Spalanie osadów z tlenem

modern avfallhantering

Zastosowanie tlenu do termicznej utylizacji osadów ściekowych zwiększa wydajność spalarni przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności. Aby znacząco zwiększyć wydajność produkcyjną spalarni osadów, dodaje się tlen, bezpośrednio lub mieszając go z powietrzem do spalania.

Odpady przetwarzane na energię odnawialną

Abfallbehandlung

Air Liquide rozwija innowacyjne technologie, które wykorzystują odpady do produkcji energii odnawialnej i czystszych paliw w zrównoważony sposób. Odpady rolnicze i komunalne w sposób naturalny generują surowy biogaz, źródło energii odnawialnej. Nasze technologie przechwytują surowy biogaz uwalniany do atmosfery i przekształcają go w energię (zastępując paliwa kopalne), który następnie może być wykorzystywany do produkcji ciepła, energii elektrycznej i paliw czystych.

Monitorowanie i analiza gazów pochodzących z wysypisk śmieci

Laboratory-DirCom-Thinkstocks_credits

Do przeprowadzanych u Państwa analiz Air Liquide oferuje linię produktów ALPHAGAZ™ - gazów czystych i mieszanek, charakteryzujących się najwyższą jakością i niezawodnością.

Zapytanie

Niezależnie od tego, czy chcesz otrzymać ogólne informacje o naszych produktach, ofertę lub zastanawiasz się, czy mamy rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom - wypełnij nasz formularz i krótko opisz, czego potrzebujesz. Wkrótce się skontaktujemy!
Polityka ochrony danych i prywatności