Bezpieczeństwo

Polityka bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo pracowników, klientów oraz podwykonawców jest jednym z priorytetów w działalności Air Liquide. Wzrost świadomości w kwestii bezpieczeństwa ma największe znaczenie w zapobieganiu wypadkom. Od wielu lat cel Zero wypadków jest naszym priorytetem.
Troszczymy się o naszych pracowników, Klientów i społeczeństwo oraz angażujemy się w zapewnienie bezpiecznego, wolnego od wypadków miejsca pracy.
Air Liquide w Polsce wspomaga Dział Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem, mający ogromne doświadczenie w projektowaniu bezpiecznych instalacji i wspierający na każdym etapie projekty realizowane przez Air Liquide Polska i Alkat.

Polityka jakości

Travailleur cryogénie alimentaire

Air Liquide Polska i jej pracownicy stale doskonalą się by osiągnąć najwyższą wydajność i niezawodność swych działań oraz spełniać zmieniające się potrzeby klienta, a także wymogi prawne w zakresie gazów i usług w łańcuchu dostaw.
Celem Air Liquide w Polsce jest rozwój, oparty na systematycznym dostarczaniu zaawansowanych i konkurencyjnych rozwiązań. Osiągnięcie tego celu jest możliwe wyłącznie poprzez przyjęcie świadomej i przemyślanej strategii zorientowanej na Klienta, zrozumienie jego potrzeb oraz spełnienie jego wymagań.
Air Liquide w Polsce posiada wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy od 2004 roku. 

Polityka środowiskowa

Cele klimatyczne

Troska o środowisko jest integralną częścią stałego zaangażowania Air Liquide, które obejmuje efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, obniżenie poziomu emisji, minimalizację odprowadzanych ścieków i odpadów oraz innowacyjność w opracowywaniu bardziej wydajnych rozwiązań.
Air Liquide wdraża również szeroką gamę rozwiązań niskoemisyjnych u swoich klientów, aby pomóc im w obniżeniu ich emisji.

Kontakt

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zagadnień jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, prosimy o kontakt: