Tratamiento térmico fabricación aditiva Air Liquide
Fabrication additive Impression 3D

Od wirtualnego modelu komputerowego w 3D do wyprodukowania części poprzez dodawanie kolejnych warstw materiału – oto wyzwanie, któremu można sprostać za pomocą druku przestrzennego, czyli technologii wytwarzania przyrostowego.

Gazy stosowane w tej technologii odgrywają kluczową rolę w zakresie bezpieczeństwa, stabilności procesu oraz końcowej jakości produktów. 
Azot, argon oraz hel mają zastosowanie m.in.:

  • w produkcji, recyklingu i magazynowaniu proszków (wytwarzanie atmosfery ochronnej i plazmy),
  • w produkcji części (spiekanie proszkowe, spawanie przyrostowe, natryskiwanie),
  • w obróbce końcowej (obróbka cieplna, czyszczenie za pomocą CO2). 
Fast jedes durch 3D-Druck gefertigte metallische Bauteil benötigt eine Wärmebehandlung

Air Liquide dostarcza kompletne rozwiązania w zakresie:

  • optymalizacji i zapewnienia zgodności w układzie „proces-gaz-materiały“,
  • dostarczania gazów technologicznych: argonu, azotu oraz helu do urządzeń produkcyjnych,
  • sieci dystrybucyjnych oraz urządzeń bezpieczeństwa,
  • zapewnienia bezpiecznych i niezawodnych dostaw oraz kontroli jakości,
  • poszerzania wiedzy technologicznej i audytów.