Automobil Karosserie

W przemyśle motoryzacyjnym aluminium jest materiałem o częstym zastosowaniu ze względu na możliwą do osiągnięcia redukcję masy oraz odporność na korozję. W niektórych przypadkach stosowane są złożone stopy aluminium, które stawiają szczególne wymagania względem procesu spawania. Właściwy dobór gazu osłonowego jest tutaj kluczowy dla osiągnięcia perfekcyjnego i powtarzalnego rezultatu.

Spawanie metodą MIG w zastosowaniach przemysłowych – dobra automatyzacja, wysoka wydajność stapiania elektrody i szybkość spawania

Автомобилни джанти

Spawanie metodą MIG (w osłonie gazów obojętnych) jest popularnym procesem spawalniczym i jest wykorzystywane przede wszystkim w zastosowaniach przemysłowych, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym. W spawaniu metodą MIG główną rolę odgrywa na jakość i produktywność. 

Proces charakteryzuje się wysoką zdolnością do automatyzacji, realizacją wysokich prędkości spawania i wysokiego wskaźnika stapiania elektrody oraz zapewnieniem wysokiej jakości.

Zastosowanie gazów procesowych może mieć decydujący wpływ na wydajność, produktywność i jakość produktu. Właściwości fizyczne i chemiczne otwierają cały szereg możliwości w zakresie oszczędności i ulepszeń.

Jak działa proces spawania metodą MIG?

W spawaniu materiałów nieżelaznych w atmosferze gazu obojętnego (proces spawania 131) – proces spawania 131 (DIN EN ISO 4063) – topiący się dodatek spawalniczydrut spawalniczy – jest mechanicznie podawany przez podajnik drutu i topi się w łuku elektrycznym. Stopiony metal staje się stały w miarę schładzania i zapewnia niezawodne połączenie spawanych elementów.
Podczas procesu spawania MIG przez dyszę dostarczany jest gaz osłonowy. Zapobiega to przedostawaniu się do jeziorka spawalniczego tlenu i zanieczyszczeń z atmosfery, a tym samym chroni jeziorko spawalnicze przed utlenianiem. 

Dzięki dostarczaniu gazów procesowych obszar spawania jest chroniony przed otaczającą go atmosferą.
 
Do spawania łukowego materiałów takich jak metale nieżelazne jak aluminium, miedź czy tytan wykorzystuje się gazy obojętne jak argon, hel jak również ich mieszanki. Zanieczyszczenia zawarte w gazie procesowym, takie jak tlen (O2), para wodna (H2O), a także pyły itp. mogą wpływać na przebieg reakcji. Te zanieczyszczenia są niepożądane.

Spawanie metali nieżelaznych metodą MIG – istotna rola gazów procesowych

Gazy obojętne takie jak argon, hel i ich mieszanki odgrywają zasadniczą rolę w spawaniu metodą MIG. Stosowane gazy nie wchodzą w reakcje z materiałami bazowymi i dodatkami. 
Nowe wymagania dotyczące właściwości metali nieżelaznych są motorem dalszego rozwoju techniki spawalniczej. Warunkiem koniecznym do spawania metodą MIG jest cienka warstwa utleniona i czysta powierzchnia, która zapewnia stabilny łuk. 

ARCAL 31 N – gaz procesowy do wysokiej jakości spawania łukowego metali nieżelaznych

Част от автомобилна машина

Jako gaz osłonowy do spawania aluminium zastosowano czysty argon. Jednak już wcześniej próbowano zrekompensować wady czystego gazu poprzez dodatki.
Po dodaniu helu wytwarzane jest wyższe napięcie łuku, a tym samym większe wnikanie ciepła do obrabianego przedmiotu. Z kolei azot może znacznie poprawić wtopienie podczas spawania.
Te wyniki techniczne zostały znacznie poprawione dzięki ARCAL™ 31 N. Udział azotu wykazuje efekt podobny do helu:

  • wtopienie staje się głębsze, 
  • zmniejsza się porowatość,
  • poprawia się stabilność łuku,
  • bardziej skoncentrowane wnikanie ciepła,
  • mniejsza skłonność do rozprysków.

Odpowiednie reduktory do spawania metodą MIG

W spawaniu MIG ważną rolę odgrywa ciśnienie wstępne. Rozróżnia się reduktory dla ciśnienia wejściowego 200 i 300 bar. Ciśnienie wstępne zależy od ciśnienia wewnątrz butli gazowej, a zastosowanie różnego rodzaju przyłączy zapobiega przypadkowej omyłce. 

W przypadku spawania metodą MIG ustawienie parametrów opiera się na wymaganej ilości gazu osłonowego w litrach na minutę. Zakres ustawień sięga od 0 do 30 litrów.

Szkolenia i praktyczne seminaria w zakresie bezpiecznej pracy podczas spawania metodą MIG

Pracownicy Air Liquide

Spawanie metodą MIG może stwarzać zagrożenia związane z hałasem, dymem, prądem elektrycznym i niebezpieczeństwem pożaru. Przed tymi źródłami zagrożeń należy się chronić podczas prac spawalniczych. Może to prowadzić między innymi do powstawania iskier. Podczas prac spawalniczych odpryskują także czasami mniejsze kawałki żużla. Mogą stwarzać zagrożenie – nie tylko dla pracownika, lecz również dla środowiska. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość wystąpienia niebezpieczeństwa pożaru.

Przeszkoleni pracownicy to gwarancja bezpiecznej pracy z użyciem gazów podczas spawania metodą MIG w Państwa firmie – ponadto jest wymagane ustawowo. Zachęcamy do skorzystania z obszernej wiedzy i doświadczenia ekspertów Air Liquide w zakresie gazów technicznych.

  • Czy Państwa pracownicy powinni posiadać wiedzę niezbędną do bezpiecznej obsługi gazów w celu zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom?
  • Chcą Państwo sprawdzić kwalifikacje swoich pracowników w zakresie obsługi gazów?
  • Czy Państwa pracownicy powinni znać najważniejsze właściwości różnych gazów?
  • Szukają Państwo praktycznych szkoleń, które spełniają wymagania ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy i rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w procesie produkcji?

Pomyślne wykorzystanie metody spawania metodą MIG zależy od znajomości przedstawionych tutaj właściwości. Większą wydajność można osiągnąć przez optymalny dobór gazu. Do spawania metodą MIG stosuje się standardowo mieszanki gazów na bazie argonu. Uniwersalność ARCAL 31 N jako gazu osłonowego sprawiła, że jest coraz częściej stosowany. Dodatek helu rozszerza zakres wydajności.