Hartlöten

Przy odpowiedniej temperaturze płomienia palnika lutowanie jest szybkie i łatwe – niezależnie od tego, czy chodzi lutowanie stali, chromo-niklu, aluminium, miedzi, mosiądzu czy brązu. 
Lutowane materiały nie zawsze muszą być tego samego gatunku. Dużą zaletą lutowania jest to, że można łączyć ze sobą różne materiały. W przypadku spawania jest to znacznie trudniejsze.

Dlaczego lutowanie twarde?

Hartlöten

Pomimo nowoczesnych technik łączenia, lutowanie autogeniczne jest metodą łączenia, która zapewnia dobre rezultaty. Temperaturę roboczą osiąga się przy optymalnej temperaturze płomienia, tak aby lut osiągnął temperaturę topnienia. Łączone materiały nie ulegają stopieniu.

Ta metoda łączenia sprawdza się do dnia dzisiejszego i nadal jest uznawana za bezpieczną.

Co jest potrzebne do lutowania twardego?

Do lutowania twardego stosuje się następujące elementy:

 • gaz:
  • acetylen (FLAMAL™ 5),
  • tlen (FLAMAL™ 3),
 • osprzęt:
  • odpowiedni reduktor,
  • różne palniki do lutowania,
  • bezpieczniki gazowe dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Nasze gazy są mogą być dostarczane w pojedynczych butlach lub wiązkach butli. 

Lutowanie twarde – połączy się, zanim się stopi!

Спояване с твърди припои

W przeciwieństwie do spawania, gdzie materiały podstawowe są upłynniane lub nadtapiane w celu połączenia dwóch lub więcej części, do lutowania twardego nie jest wymagane nadtopienie.

Jest nawet niepożądane, aby materiały podstawowe ulegały nadtopieniu. Łączone części są podgrzewane tylko w miejscach, które mają być lutowane.

Aby dostarczyć gaz o odpowiednim ciśnieniu i wydajności przepływu trzeba zakupić i zamontować reduktor. Chcą Państwo pominąć ten etap? Oferujemy innowacyjne butle ALTOP™ ze zintegrowanym reduktorem.

Przy prawidłowo dobranym ciśnieniu do palnika, zapala się mieszankę gazową. Ale uwaga! Płomień może się czasem cofnąć i to dosłownie. Cofnięcie się płomienia może wywołać rozkład acetylenu.

Zawsze należy na to uważać! Aby temu zapobiec, na butlach gazowych montowane są bezpieczniki gazowe.

W temperaturze płomienia wynoszącej do 3200°C podgrzewa się przedmiot obrabiany do temperatury roboczej określonej przez lut. 

Dopiero w odpowiedniej temperaturze topnienia lut zaczyna płynąć. Lut pokrywa obie powierzchnie elementów poprzez działanie kapilarne, dzięki czemu uzyskuje się maksymalną siłę przylegania. Następnie odczekać aż powierzchnia się ostudzi i można rozpocząć lutowanie.

Dzięki procesowi lutowania można połączyć ze sobą dwie lub więcej części bez ich nadtapiania!

W lutowaniu twardym chodzi o dobranie odpowiedniego płomienia!

Z mieszaniny acetylenu i tlenu powstaje neutralny płomień. Te dwa rodzaje gazu dostarczamy w butlach.

Co oznacza neutralny płomień? Płomień neutralny spala się całkowicie w mieszaninie gazów składającej się z acetylenu, tlenu wraz z tlenem z atmosfery. Nie pozostaje niespalony acetylen ani tlen.

Istnieją jeszcze dwa inne ustawienia płomienia. Raz z przewagą acetylenu i raz z przewagą tlenu. 

Ustawienie płomienia z przewagą acetylenu nazywane jest płomieniem miękkim. Stożek płomienia jest dłuższy. Ale uwaga!!! Acetylen składa się między innymi z węgla, który odkłada się w postaci niespalonej, przez co zakłóca proces lub zanieczyszcza lutowane elementy.

Ustawienie płomienia z przewagą tlenu nazywane jest płomieniem twardym, ponieważ nadmiar tlenu, który nie był potrzebny do powstania płomienia, może nadal reagować z sąsiadującymi substancjami. Taki zabieg może być celowy w zależności od potrzeb.

Rozkład acetylenu – jak go uniknąć!

Rozkładu acetylenu można uniknąć tylko poprzez ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z gazami palnymi i otwartym ogniem! W ten sposób można go całkowicie wyeliminować!

Oferujemy Państwu szkolenia na temat bezpiecznego stosowania butli, aby nabrali Państwo pewności w pracy z gazami technicznymi.

Czy chcą Państwo dowiedzieć się więcej o technice autogenicznej?

Na naszej stronie poświęconej spawaniu gazowemu znajdą Państwo więcej informacji na temat techniki autogenicznej.