Wodór bezemisyjny

Przyspieszenie wykorzystania wodoru jako nośnika czystej energii na masową skalę

 Accélérer l'utilisation massive

Zmniejszenie emisji CO2 w przemyśle, rozwój czystej mobilności, ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych – wodór spełnia wiele kryteriów, aby przyspieszyć transformację energetyczną.

W miarę jak świat zaczyna odchodzić od paliw kopalnych, zainteresowanie wodorem jako nośnikiem energii rośnie w tempie wykładniczym. Coraz więcej kluczowych graczy jest przekonanych, że ta niezbędna mała cząsteczka odegra główną rolę w dekarbonizacji naszego społeczeństwa.

Air Liquide rozpoczął inwestowanie znacznych zasobów finansowych i ludzkich we wdrażanie technologii wodorowych na skalę przemysłową. Grupa posiada kampusy innowacji zlokalizowane na całym świecie i współpracuje z wieloma firmami w łańcuchu wartości wodoru. Ponadto, w marcu 2021 r. Grupa Air Liquide ogłosiła zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju: osiągnięcie neutralności węglowej netto do 2050 r. Wodór, będący podstawą transformacji energetycznej, jest kluczowy do osiągnięcia tego celu. Plan obejmuje przyspieszenie rozwoju technologii wodorowych:

  • co najmniej trzykrotny wzrost sprzedaży wodoru do ponad 6 mld euro do 2035 r.,
  • Grupa osiągnie ten cel inwestując około 8 mld euro w łańcuch dostaw niskoemisyjnego wodoru do 2035 r.,
  • Air Liquide zamierza zwiększyć swoją całkowitą moc elektrolizerów do 3 GW do 2030 r.
Air Liquide e Siemens Energy creano una JV per produrre elettrolizzatori a idrogeno rinnovabile su larga scala in Europa

Air Liquide i Siemens Energy ogłosiły utworzenie spółki joint venture zajmującej się seryjną produkcją elektrolizerów wytwarzających wodór na skalę przemysłową. To francusko-niemieckie partnerstwo łączy wiedzę dwóch światowych liderów w swoich dziedzinach, przyczyniając się do rozwoju zrównoważonej gospodarki wodorowej w Europie i promując rozwój europejskiego ekosystemu elektrolizy i technologii wodorowych. 

Przyspieszenie dekarbonizacji przemysłu i czystego transportu

Hydrocaburant

Przemysł i transport wytwarzają odpowiednio 20% i 25% emisji CO2:

  • Wodór jest wykorzystywany w wielu procesach przemysłowych, takich jak rafinacja, petrochemia itp. Jeśli zatem jego produkcja będzie niskoemisyjna, przemysł znacznie zmniejszy swój ślad środowiskowy.
  • Wodór jest jednym z rozwiązań oferujących odpowiedź na wyzwania czystej mobilności. Wnosi konkretny wkład w redukcję emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń w naszych miastach i uzależnienia od paliw ropopochodnych w jednym z najbardziej emisyjnych sektorów.

Przemysł ciężki, transport, ale również elektronika, chemia, szkło... wodór niskoemisyjny i wodór odnawialny będą odgrywać coraz większą rolę w dekarbonizacji naszej planety. Air Liquide aktywnie uczestniczy w doskonaleniu produkcji wodoru i łańcucha dostaw oraz w umożliwieniu powszechnego wykorzystania wodoru jako czystego nośnika energii.

Wodór ze źródeł odnawialnych

Aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie wodoru, zapraszamy do odwiedzenia dedykowanej strony:

Zapytanie

Aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie transformacji energetycznej – wypełnij nasz formularz i krótko opisz, czego potrzebujesz. Wkrótce się skontaktujemy!
Polityka ochrony danych i prywatności