Od biogazu do biometanu
Erneuerbare Energien

Biogaz to ekologiczne źródło energii wytwarzane w procesie fermentacji beztlenowej biomasy i stanowi ważny filar transformacji energetycznej. Produkowany jest w komorach fermentacji beztlenowej (metanizatorach) z odpadowej biomasy pochodzącej z rolnictwa, gospodarstw domowych oraz odpadów przemysłowych. Biogaz, składający się głównie z metanu i dwutlenku węgla, jest następnie przekształcany w procesie oczyszczania w biometan. Biogaz to ekologiczne rozwiązanie, które zastępuje paliwa kopalne, a tym samym zmniejsza emisję gazów cieplarnianych.

Od ponad 10 lat Grupa Air Liquide jest obecna w całym łańcuchu wartości biometanu i wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego: od odpadów do mobilności. Opracowane przez nas technologie i know-how w całym łańcuchu dostaw zapewniają:

 • uszlachetnienie biogazu i oczyszczanie biometanu,
 • skraplanie i dystrybucję,
 • stacje tankowania biometanu dla pojazdów.

Air Liquide współpracuje z kilkoma partnerami w zakresie przetwarzania zasobów organicznych na biogaz, projektuje i wdraża technologie oczyszczania (membrana Medal) do produkcji biometanu.

Przekształcenie biogazu w biometan

Purificazione del biogas - Air Liquide

Dzięki technologii uszlachetniania Air Liquide (proces separacji membranowej), biogaz może być oczyszczony do wysokiej jakości biometanu i wykorzystany na wiele sposobów. Podczas innowacyjnego procesu wykorzystującego membrany polimerowe, moduły oczyszczające rozdzielają metan i dwutlenek węgla. Ten wydajny system generuje wysokiej jakości biometan o czystości od 96,5% do 99%, który może być wykorzystany:

 • do zatłaczania do sieci gazu ziemnego,
 • do produkcji paliwa dla pojazdów (CNG/LNG),
 • do produkcji niskoemisyjnego wodoru z ciekłego biometanu,
 • jako materiał bazowy w przemyśle chemicznym.

Zalety stosowania technologii membranowej Air Liquide do oczyszczania biogazu:

 • odpowiednia jakość do zatłaczania do sieci gazowej,
 • wysoka wydajność energetyczna i ekologiczna,
 • prosty i niezawodny system,
 • ekonomiczność i wysoka efektywność.

Skraplanie biometanu

Skraplanie otwiera nowe drogi dla magazynowania biometanu i jest odpowiednim rozwiązaniem tam, gdzie występują ograniczenia logistyczne wynikające z braku sieci dystrybucyjnej.
Zalety procesu skraplania biometanu:

 • optymalne zużycie energii,
 • niezawodny i wydajny proces,
 • łatwość transportu do miejsca wykorzystania dzięki sprawdzonej technologii.

Biometan w transporcie

Transporti

Oczyszczony przez Air Liquide biometan stosowany jest jako paliwo i nosi nazwę Bio-Natural Gas for Vehicles (bio-NGV) i występuje w dwóch formach:

 • sprężony biometan CNG (Compressed Natural Gas) – paliwo przeznaczone do stacji dla flot lekkich pojazdów, samochodów, pojazdów ciężarowych i autobusów.
 • ciekły biometan LNG (Liquefied Natural Gas) – łatwe i bezpieczne w transporcie paliwo do stacji dla pojazdów ciężarowych i autokarów.

Biometan jest również wykorzystywany do produkcji zdekarbonizowanego wodoru dla pojazdów napędzanych wodorem (projekt Air Liquide Blue Hydrogen). 

Zapytanie

Aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie transformacji energetycznej – wypełnij nasz formularz i krótko opisz, czego potrzebujesz. Wkrótce się skontaktujemy!
Polityka ochrony danych i prywatności