Rodzaje mieszanin

Napełnialnia gazów specjalnych

Air Liquide oferuje szeroki wachlarz mieszanin specjalnych dostosowany do indywidualnych potrzeb laboratoriów pomiarowych i wzorcujących, a także centrów badawczych i rozwojowych:

  • Certyfikowane Materiały Odniesienia zgodnie z normą ISO 17034,
  • Gazowe Materiały Odniesienia,
  • mieszaniny instrumentalne (np. paliwa FID, mieszanki licznikowe itp.),
  • precyzyjne mieszaniny wieloskładnikowe (do 40-tu składników w butli),
  • mieszaniny o wymaganych stężeniach składników od % do ppb,
  • mieszaniny o wysokiej precyzji z niepewnością rozszerzoną względną nawet 0,5%.

Certyfikowane Materiały Odniesienia

Certyfikowane Materiały Odniesienia

Air Liquide, firma będąca wiodącym producentem gazów specjalnych, jako pierwsza w Polsce wdrożyła wymagania stawiane producentom Certyfikowanych Materiałów Odniesienia, zgodnie z normą ISO 17034.

Obecnie Air Liquide wytwarza mieszanki CRM do badań i pomiarów emisji zanieczyszczeń i spalin oraz paliw płynnych i gazowych.

Armatura

Armatura do gazów specjalnych

Air Liquide opracował szeroką ofertę armatury do gazów czystych (do czystości N60) i mieszanek gazowych. Dobór właściwego gazu dla Państwa aplikacji ma kluczowe znaczenie, a dobór oraz montaż odpowiedniego sprzętu to gwarancja właściwej dystrybucji gazu od źródła do punktu poboru.