Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody

Wyzwania branży

Oczyszczanie ścieków

Obowiązujące oraz nowe regulacje prawne stają się bardziej rygorystyczne, co będzie skutkować koniecznością wprowadzenia specjalnych metod oczyszczania ścieków w najbliższej przyszłości. 

W wodach powierzchniowych i ściekach wykryto śladowe zanieczyszczenia, stanowiące zagrożenie dla zdrowia ludzi i stwarzające zagrożenie dla środowiska. Zanieczyszczenia, które są trudno biodegradowalne, zazwyczaj obejmują związki aktywne farmaceutycznie (PhAC) i produkty higieny osobistej (PCP), które są nazywane „ mikrozanieczyszczeniami” lub zanieczyszczeniami o rosnącym zagrożeniu (Contaminants of Emerging Concern). Większość z tych związków jest trudno biodegradowalna. Środki powierzchniowo czynne pochodzące z produktów czyszczących i higienicznych również można zaliczyć do tego typu zanieczyszczeń.

Nexelia™ dla trzeciego stopnia oczyszczania

 • To kompleksowe rozwiązanie wykorzystujące ozon do przekształcania zanieczyszczeń trudno biodegradowalnych, takich jak substancje powierzchniowo czynne, barwniki i mikrozanieczyszczenia, w produkty ulegające biodegradacji.
 • Ozon może być również stosowany do usuwania mikroorganizmów chorobotwórczych ze ścieków.
Gaz

Tlen:

 • dostarczany w postaci skroplonej,
 • lub produkowany na miejscu (on-site).
Wiedza specjalistyczna z zakresu procesów

Pełne wsparcie naszych zespołów:

 • wstępne rozwiązanie,
 • szczegółowy projekt końcowego rozwiązania,
 • uruchomienie instalacji,
 • optymalizacja procesu,
 • szkolenie w zakresie obsługi i bezpieczeństwa.

Urządzenia aplikacyjne

 • jednostka ozonująca,
 • powierzchniowa strumienica mieszająco-natleniająca TURBOXAL,
 • zatapialna strumienica mieszająco-natleniająca VENTOXAL,
 • wysokowydajny mieszalnik statyczny BICONE.

Zalety i korzyści rozwiazania Nexelia™ dla trzeciego stopnia oczyszczania

 • usuwanie związków trudno biodegradowalnych,
 • usuwanie mikrozanieczyszczeń,
 • detoksykacja,
 • dezynfekcja,
 • odbarwianie,
 • poprawa sedymentacji osadu: uzyskanie indeksu objętościowego osadu (IOO) w zakresie od 50 ml/g do 100 ml/g,
 • zmniejszenie ilości wytwarzanego osadu nadmiernego oraz związanych z tym kosztów transportu, odwodnienia i utylizacji (o 40%),
 • odłożenie w czasie lub uniknięcie pracochłonnych i kosztownych prac związanych ze zwiększeniem wydajności urządzeń do odwadniania i zagęszczania osadu nadmiernego.

Zapytanie

Niezależnie od tego, czy chcesz otrzymać ogólne informacje o naszych produktach, ofertę lub zastanawiasz się, czy mamy rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom – wypełnij nasz formularz i krótko opisz, czego potrzebujesz. Wkrótce się skontaktujemy!
Polityka ochrony danych i prywatności