Kodeks postępowania

Firma Air Liquide kieruje się zasadami działania, kodeksami etyki oraz polityką społeczną i środowiskową. W myśl tych zasad i przepisów każdy z dostawców współpracujących z Air Liquide zobowiązany jest przestrzegać normy etyczne Air Liquide i zobowiązywać do tego swoich pracowników i podwykonawców.