Pracownicy Air Liquide
Gazy techniczne

Bezpieczeństwo dla wszystkich naszych pracowników i interesariuszy

Bezpieczeństwo jest podstawową wartością i integralną częścią doskonałości operacyjnej i kultury Air Liquide. Grupa jest zaangażowana w skuteczne zmniejszenie ryzyka zawodowego i przemysłowego swoich pracowników, klientów, podwykonawców, dostawców i społeczności lokalnych. W 2020 r. wskaźnik częstotliwości wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy1 w Grupie Air Liquide spadł do 0,9 (w porównaniu do 1,2 w 2019 r.), co stanowi najniższy wskaźnik od 20 lat.

Ambicja w zakresie „zera wypadków”

Doradztwo techniczne

Różnorodność, jako źródło wydajności

W Grupie Air Liquide różnorodność jest źródłem dynamiki, kreatywności i wydajności. Kluczem do sukcesu Grupy jest integracyjne środowisko pracy z talentami w różnym wieku, o różnej narodowości i pochodzeniu. Dzięki energii i pomysłowości swoich zespołów Air Liquide stale tworzy nowe praktyki i opracowuje innowacyjne rozwiązania dla klientów i pacjentów, które poprawiają wyniki. Możemy zwiększać nasz pozytywny wpływ na społeczeństwo umożliwiając wszystkim rozwój i wprowadzając zmiany.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO ZWIĘKSZENIA DO: 35% kobiet wśród kierowników i specjalistów do 2025 r.

W celu promowania różnorodności i bardziej integracyjnej kultury Air Liquide zachęca każdą ze swoich spółek do rozwijania inicjatyw, które sprawią, że ich pracownicy będą bardziej reprezentatywni dla lokalnych społeczności.

Gazy techniczne

Objęcie powszechną opieką wszystkich pracowników

Grupa Air Liquide, obecna w 73 krajach o zróżnicowanej kulturze, spotyka się z bardzo różnymi poziomami opieki nad pracownikami. Jako pracodawca odpowiedzialny społecznie, Grupa jest zaangażowana w objęcie powszechną opieką wszystkich pracowników.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO ZAPEWNIENIA W 100% naszym pracownikom wspólnej powszechnej opieki do 2025 r., w tym ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotnego i nowej polityki urlopów macierzyńskich.

Kariera w Air Liquide

Zachęcanie pracowników do angażowania się w lokalne inicjatywy

Każdy z naszych 67 100 pracowników ma potencjał, aby wspierać swoje społeczności. Wiara w naszych ludzi oznacza dawanie im możliwości angażowania się w lokalne inicjatywy.

Oferujemy naszym pracownikom możliwość poświęcenia czasu na realizację projektu lub misji wspierającej cele zrównoważonego rozwoju Grupy w ich lokalnych społecznościach.

Różnorodność: źródło dynamiki i czynnik zachęcający do działania

Obecnie Grupa zatrudnia 67 100 pracowników w 73 krajach, reprezentujących 150 narodowości. Celem Air Liquide jest posiadanie zróżnicowanych zespołów, które reprezentują lokalną kulturę. Grupa jest również zaangażowana w tworzenie równych szans dla wszystkich i promowanie kultury integracji, a także wyznaczyła ambitne cele w zakresie równości płci. W 2020 r. 30% kierowników i inżynierów stanowiły kobiety, a pięć z obecnych 14 członków Komitetu Wykonawczego to kobiety.

1 Liczba wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy, z co najmniej jednym dniem straconym na milion godzin przepracowanych przez pracowników Grupy.