Cele klimatyczne
Cryocap

Zmniejszenie poziomu własnych emisji CO2

Air Liquide od dawna podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Już w 2018 r. Grupa zobowiązała się do ograniczenia o 30% wskaźnika emisji dwutlenku węgla1 – cel, który w pełni zrealizuje do 2025 r.2 Obecnie Grupa wyznaczyła bardziej ambitne cele w zakresie obniżenia emisji CO2.

OBNIŻENIE POZIOMU EMISJI CO2 do 2035 r. o 33%

Air Liquide zobowiązuje się do zmniejszenia swoich emisji CO2 w wartości bezwzględnej o 33% do 2035 r. Obejmuje to bezpośrednie emisje pochodzące z produkcji wodoru i z jednostek kogeneracyjnych, jak również pośrednie emisje wynikające z produkcji energii elektrycznej i pary kupowanych przez Grupę.

OSIĄGNIECIE NEUTRALNOŚCI WĘGLOWEJ DO 2050 r.

Air Liquide zobowiązuje się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r., dostosowując się do międzynarodowych wysiłków na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia, zgodnie z Porozumieniem Paryskim. Oznacza to znaczne zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnej energii elektrycznej w działalności operacyjnej, wdrożenie innowacyjnych technologii wychwytywania dwutlenku węgla, optymalizację łańcuchów dostaw oraz poprawę wydajności własnych jednostek produkcyjnych.

Cryocap

Opracowanie szerokiej gamy rozwiązań niskoemisyjnych dla naszych klientów i dla różnych branż

Nie tylko ograniczamy własny ślad węglowy, ale pomagamy w tym także klientom przemysłowym. Korzystając z naszej wiedzy technologicznej i zdolności do innowacji, tworzymy czystsze, bardziej zrównoważone rozwiązania zmniejszające ich emisje.

Przykładowo, Grupa ściśle współpracuje z przemysłem metalurgicznym w celu obniżenia emisji CO2 poprzez wykorzystanie na szeroką skalę wodoru podczas produkcji stali. Opracowujemy również nowe technologie wychwytywania i recyklingu dwutlenku węgla powstającego w procesie produkcji stali.

Air Liquide Hydrogen Refueling Stations catalogue

Przyspieszenie rozwoju technologii wodorowych

Wodór jest podstawą transformacji energetycznej. Oferuje on ogromny potencjał wzrostu jako konkurencyjne rozwiązanie niskoemisyjne dla wielu zastosowań w przemyśle, sektorze energetycznym i na rynku usług transportowych. Grupa jest głęboko przekonana, ze wodór będzie odgrywał istotną rolę w transformacji energetycznej i dlatego dzięki swoim aktywom, technologiom i doświadczeniu zamierza stać się główną siłą napędową umożliwiającą powstanie społeczeństwa wodorowego.

SPRZEDAŻ WODORU x3

Co najmniej trzykrotny wzrost sprzedaży wodoru, z 2 mld do ponad 6 mld euro do 2035 r.

~8 MLD EURO

Inwestycje w łańcuch dostaw niskoemisyjnego wodoru wyniosą około 8 mld euro do 2035 r.

Inauguracja największej na świecie jednostki produkcji niskoemisyjnego wodoru w Kanadzie

Na początku 2021 r. Air Liquide otworzył największą na świecie jednostkę produkcji niskoemisyjnego wodoru w oparciu o technologię membranową w Bécancour w Kanadzie. Zasilana w 99% energią odnawialną, jednostka ta może produkować ponad 8,2 ton niskoemisyjnego wodoru dziennie – co wystarcza do zatankowania ponad 2 000 samochodów, 16 000 wózków widłowych, 275 autobusów lub 230 dużych ciężarówek. Dzięki temu Grupa może zaopatrywać swoich północnoamerykańskich klientów przemysłowych i rynek usług transportowych w zdekarbonizowany wodór o wysokiej czystości oraz pomagać im w ograniczeniu
śladu węglowego.

1 W ekwiwalencie kg CO2 / € EBITDA po kursie walutowym z 2015 r. oraz z wyłączeniem standardu MSSF16 dla emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2, wyznaczonych metodą location-based.
2  W skorygowanych ramach sprawozdawczości, w ekwiwalencie 32,5 mln ton CO2 w porównaniu do 2020 r. (zakresy 1 i 2), z emisjami zakresu 2 wyznaczonymi metodą market-based.