Sostenibilidad

Air Liquide jest na ścieżce wzrostu

Oznacza to stabilne wyniki i dobre przygotowanie na przyszłość dzięki odpornemu i zdywersyfikowanemu modelowi biznesowemu. Wydajność i zrównoważony rozwój są kluczowymi elementami naszej strategii.

Oznacza to również wspieranie naszych klientów i pacjentów oraz reagowanie na zachodzące zmiany klimatyczne i transformację społeczną.

Naszą ambicją na przyszłość jest dokonywanie znaczących zmian.

Kreowanie i kształtowanie przyszłości za pomocą najnowocześniejszych technologii, kompetencji operacyjnych i usług, blisko klientów i pacjentów, zawsze było w naszym DNA.

Ale dziś jest jasne, że rola takiego przedsiębiorstwa jak nasze wykracza dalej. W rzeczywistości wszyscy – państwa, firmy i obywatele – jesteśmy współodpowiedzialni za misję budowania zrównoważonej przyszłości.

Nadszedł czas, aby DZIAŁAĆ na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Działajmy na rzecz zrównoważonej przyszłości!

Cele klimatyczne

Ograniczenie emisji CO2

Opracowując czyste technologie dla przemysłu i czystej mobilności, pracujemy na pierwszej linii postępu ekologicznego, odgrywając decydującą rolę w przejściu do społeczeństwa niskoemisyjnego i rozwoju gospodarki wodorowej.

Gaz pour la santé - Air Liquide

Opieka nad pacjentami

W 2020 roku kryzys covidowy sprawił, że opieka zdrowotna znalazła się na szczycie światowej agendy. Jako jeden z głównych światowych partnerów w dziedzinie opieki zdrowotnej, Grupa Air Liquide zawsze była blisko pacjentów, szpitali oraz pracowników i organów służby zdrowia. Grupa jest dobrze przygotowana do transformacji opieki zdrowotnej, aby lepiej wspierać pacjentów i lepiej zaspokajać ich potrzeby na całym świecie.

Pracownicy Air Liquide

Zaufanie jako podstawa do współpracy z naszymi pracownikami

W Air Liquide wierzymy w potencjał każdego człowieka i jego talentów. Długoterminowe wyniki Grupy są napędzane przez naszych pracowników i jesteśmy przekonani, że to w ich rękach spoczywa moc wpływania na teraźniejszość i kształtowania lepszej przyszłości. Zobowiązaniem Air Liquide jest stworzenie bezpiecznego, integracyjnego i angażującego środowiska pracy, przy jednoczesnym wspieraniu innowacyjności pracowników, ich rozwoju i dawaniu im możliwości działania.

Azionisti Air Liquide

Zaufanie jako podstawa do budowania najlepszego modelu zarządzania

Jako odpowiedzialny globalny i lokalny partner, nadzorowany przez zdywersyfikowaną i niezależną Radę Dyrektorów, możemy w odpowiedzialny sposób dokonać zmian naszego codziennego zachowania, zarządzania naszym biznesem oraz współdziałać z wszystkimi naszymi interesariuszami: klientami, pacjentami, pracownikami, dostawcami, udziałowcami i całymi społecznościami.