MAG-Schweißen von hochlegiertem Stahl in der chemische Industrie
Заваряване на тръби от неръждаема стомана в хранително-вкусовата промишленост

Nowe wymagania dotyczące właściwości materiałów w zakresie odporności na korozję, wytrzymałości, atrakcyjności i spawalności stanowią warunek konieczny dla dalszego rozwoju. Przede wszystkim dużą rolę odgrywa tu rozwój stali duplex i super-duplex.

Ponieważ te nowo opracowane materiały są zazwyczaj przetwarzane w procesie spawania, regularnie pojawiają się nowe wyzwania dla producentów źródeł prądu spawalniczego i materiałów stopowych, ale oczywiście również dla producentów gazów osłonowych do spawania.

Обработка на тръби от неръждясваща стомана

Stal wysokostopowa i materiały na bazie niklu są coraz częściej wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań w przemyśle i w warsztatach, ze względu na swoją odporność na korozję i dobrą obrabialność.

Zastosowanie gazów osłonowych może mieć decydujący wpływ na jakość i ekonomię ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne gazów osłonowych. Gazy osłonowe mają pozytywny wpływ na jeziorko spawalnicze. W zależności od celu i materiału dostępny jest szeroki zakres gazów osłonowych do spawania. Air Liquide oferuje szeroką gamę gazów ARCAL™ do spawania materiałów wysokostopowych.

Jak działa proces spawania metodą MAG?

Spawanie MAG

W spawaniu MAG stali wysokostopowych – metoda spawania 135 (DIN EN ISO 4063) – topiący się materiał wypełniający, zwykle drut spawalniczy, jest podawany mechanicznie przez podajnik drutu i topi się w łuku

Stopiony metal staje się stały w miarę schładzania i zapewnia niezawodne połączenie spawanych elementów. Dzięki dostarczaniu gazów osłonowych obszar spawania jest chroniony przed otaczającą go atmosferą.

 Заваряване с метал активен газ на неръждясваща стомана

Podczas spawania łukowego stali wysokostopowej argon, hel i ich mieszaniny są stosowane z dodatkiem aktywnego składnika gazu osłonowego, np. dwutlenku węgla. Zanieczyszczenia zawarte w gazie procesowym, takie jak tlen (O2), para wodna (H2O), a także pyły itp. mogą wpływać na przebieg reakcji. Te zanieczyszczenia są niepożądane.

Wysoka wytrzymałość, dobra formowalność jak również dobra spawalność stale poszerzają zakres zastosowań spawania stali wysokostopowych. Dotyczy to w szczególności elementów, które mają kontakt z agresywnymi mediami lub są narażone na działanie czynników atmosferycznych bez zabezpieczenia. 

ARCAL™ Chrome i ARCAL™ M12 He18: warte przetestowania gazy osłonowe do spawania metodą MAG stali wysokostopowych

Окисляване на заваръчен шев

Podczas spawania metodą MAG materiałów wysokostopowych należy przede wszystkim uwzględnić wpływ utleniania. Utlenienie może powodować przebarwienia na powierzchni spoiny. Przebarwienia (tlenki) powstają przy jednoczesnym działaniu ciepła i tlenu. W efekcie oznacza to obniżoną odporność na korozję.

Dwutlenek węgla ma dwa razy mniejszy potencjał utleniający niż tlen, dlatego stosuje się tu głównie mieszaniny argonu z dwutlenkiem węgla. 

Gazy technologiczne oferowane przez Air Liquide mają indywidualne zalety. Oznacza to, że jest możliwe zredukowanie czasu trawienia powierzchni.

Na przykład ARCAL™ Chrome zapewnia wysoką stabilność łuku. Dzięki ARCAL™ M12 He18 można uzyskać gorętszy łuk poprzez dodanie helu. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie większej szybkości spawania i wygenerowanie głębszej penetracji.

Przegląd gazów odpowiednich do spawania MAG materiałów wysokostopowych

Spawalnicze gazy osłonowe

Gazy osłonowe ARCAL™ do spawania materiałów wysokostopowych pomagają znacząco wpłynąć na jakość i wydajność spoiny. 

ARCAL™ Chrome, wysokiej jakości gaz osłonowy do spawania stali wysokostopowych, jest również dostępny w butlach w systemach EXELTOP™ i ALTOP™.

W przypadku spawania stali wysokostopowych metodą MAG, przy ustalaniu odpowiedniej technologii spawania i wyborze kombinacji drutu i gazu osłonowego należy dokładnie uwzględnić szczególne cechy danego gatunku stali oraz wymagane właściwości spoiny. Tylko w ten sposób można zagwarantować doskonałą jakość spawania i optymalnie wykorzystać zalety procesu MAG. Odpowiednio dobrane gazy osłonowych mogą mieć pozytywny wpływ na jeziorko spawalnicze. 

Przeszkoleni pracownicy to gwarancja bezpiecznej pracy z użyciem gazów podczas spawania stali wysokostopowych metodą MAG. Zachęcamy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów Air Liquide w zakresie gazów technicznych. 

Podczas spawania stali wysokostopowej metodą MAG decydującą rolę odgrywa również wybór i prawidłowe zastosowanie odpowiedniego sprzętu. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty produktów lub naszych zaleceń dotyczących prawidłowego doboru i stosowania reduktorów ciśnienia.