Заваряване с метал активен газ при производството на автомобили
Използване на заваръчен робот в процеса на MAG заваряване

Do spawania metodą MAG stosuje się dziś głównie gazy mieszane z argonem, które mogą zastąpić spawanie w dwutlenku węgla. Z tego powodu spawanie CO2 staje się co raz mniej popularne.

Spawanie metodą MAG nadaje się do wielu różnych materiałów. Przede wszystkim w przypadku spawania metodą MAG stali węglowych, takich jak ogólnie stosowana stal konstrukcyjna, a także stale niestopowe i niskostopowe, metoda ta zapewnia wysoką wydajność i niemal nieograniczone możliwości zastosowania z uwagi na wysoki stopień automatyzacji, realizację dużych prędkości spawania, minimalizację obróbki wykańczającej i niewielkie odkształcenia podczas spawania. 

Zastosowanie gazów procesowych może mieć decydujący wpływ na wydajność, produktywność i jakość. Właściwości fizyczne i chemiczne otwierają cały szereg możliwości w zakresie oszczędności i ulepszeń. 

Jak działa proces spawania metodą MAG?

Spawanie MIG/MAG - schemat stanowiska

W spawaniu metodą MAG – zgodnie z normą DIN EN ISO 4063, spawaniu w osłonie gazów aktywnych z elektrodą z drutu litego, metodzie spawania 135 – topiący się dodatek spawalniczy, zwykle drut spawalniczy, jest podawany mechanicznie przez podajnik drutu i topi się w łuku elektrycznym. Zajarzenie łuku elektrycznego rozpoczyna się od momentu zetknięcia drutu spawalniczego z przedmiotem spawanym. Topiący się dodatek spawalniczy (drut) stosuje się jako dodatek do materiału. Aby chronić łuk elektryczny przed reaktywnym tlenem występującym w otoczeniu, przez dyszę gazową przepływa gaz osłonowy. Gaz ten wypiera tlen podczas spawania i w ten sposób zapobiega utlenianiu na łuku elektrycznym i w jeziorku spawalniczym.

Stosowanie gazów osłonowych do spawania łukowego stali niestopowych i niskostopowych (np. stali konstrukcyjnych)

W przypadku spawania metodą MAG (metoda spawania 135) stali konstrukcyjnej stosuje się gazy osłonowe na bazie argonu i helu z dodatkami gazu osłonowego z domieszką gazów aktywnych w postaci dwutlenku węgla. Oprócz ochrony jeziorka spawalniczego przed wpływem atmosfery różnego rodzaju gazy osłonowe wpływają na rodzaj złącza materiału, stabilność łuku elektrycznego, wtapianie i utlenianie spoiny. Ponadto wpływają na tworzenie się dymu i zanieczyszczeń.

Niskotlenkowe spawanie metal-gaz aktywny: obniżona zawartość gazu aktywnego do niskotlenkowego spawania metodą MAG stali wysokostopowych o bardzo dobrych właściwościach spoiny

Заваръчен шев при МАГ заваряване

Dzięki ARCAL™ M14 lub ARCAL™ M12 He18 można optymalnie zaplanować parametry technologiczne, a także zwiększyć wydajność stapiania elektrody, poprawić wtopienie i zmniejszyć powstawanie rozprysków lub dostosować do warunków produkcyjnych.

Gazy osłonowe ograniczające tworzenie się dymu i zanieczyszczeń w spawaniu metodą MAG stali węglowej

Образуване на дим при заваряването с метал активен газ

Gazy powstają głównie jako produkty reakcji zastosowanych i istniejących gazów i mieszanek gazowych. Materiały w formie cząsteczek powstają przede wszystkim z dodatku spawalniczego oraz zastosowanych powłok. Ponadto istnieje również wskaźnik emisji dymów spawalniczych: Wskazuje, ile dymu spawalniczego powstaje w określonym czasie. W zależności od metody zależy od różnych zmiennych wpływających.

W przypadku spawania metodą MAG stali niestopowych i niskostopowych emisja dymów spawalniczych początkowo wzrasta wraz ze wzrostem natężenia prądu, a następnie po przejściu przez maksimum ponownie maleje. Zwiększenie zawartości argonu lub helu w gazie osłonowym powoduje zmniejszenie emisji dymów spawalniczych.

Oprócz dymu spawalniczego podczas spawania stali z wysokim poziomem dwutlenku węgla powstaje również tlenek węgla w potencjalnie niebezpiecznym stężeniu, a w mniejszym stopniu również ozon. ARCAL™ Chrome to opracowany przez Air Liquide gaz osłonowy, który pochłania niewielką ilość dwutlenku węgla z tlenku węgla. Dzięki temu tworzy się mniej zanieczyszczeń.

Przegląd gazów odpowiednich do spawania w osłonie gazów

Spawalnicze gazy osłonowe

Oferta gazów osłonowych ARCAL™ pomaga poprawić jakość połączenia spawanego i wydajność procesu spawania, a także zapewnić optymalne warunki pracy.

Gazy wysokiej jakości ARCAL™ są również dostępne w systemie butli EXELTOP™ ze zintegrowanym reduktorem ciśnienia. 

Odpowiednie reduktory do spawania metodą MAG

W spawaniu metodą MAG ważną rolę odgrywa ciśnienie wstępne. Rozróżnia się reduktory dla ciśnienia wejściowego 200 i 300 bar. Ciśnienie wstępne wynika z ciśnienia panującego wewnątrz butli. Inne rodzaje przyłączy uniemożliwiają przypadkową zamianę.

W przypadku spawania metodą MAG ustawia się wymagany przepływ gazu w litrach na minutę. Zakres ustawień sięga od 0 do 30 litrów.

Szkolenia i praktyczne seminaria w zakresie bezpiecznej pracy podczas spawania metodą MAG

Spawanie metodą MAG może stwarzać zagrożenia związane z hałasem, dymem, prądem elektrycznym i niebezpieczeństwem pożaru. Przed tymi zagrożeniami należy się chronić podczas prac spawalniczych. Między innymi mogą pojawić się lecące iskry lub odskakujące podczas prac spawalniczych małe kawałki żużlu. Mogą stwarzać zagrożenie – nie tylko dla pracownika, lecz również dla środowiska. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość wystąpienia niebezpieczeństwa pożaru.

Przeszkoleni pracownicy to gwarancja bezpiecznej pracy z użyciem gazów podczas spawania metodą MAG w Państwa firmie – ponadto jest wymagane ustawowo. Zachęcamy do skorzystania z obszernej wiedzy i doświadczenia ekspertów Air Liquide w zakresie gazów technicznych.

  • Czy Państwa pracownicy powinni posiadać wiedzę niezbędną do bezpiecznej obsługi gazów w celu zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom?
  • Chcą Państwo sprawdzić kwalifikacje swoich pracowników w zakresie obsługi gazów?
  • Czy Państwa pracownicy powinni znać najważniejsze właściwości różnych gazów?
  • Szukają Państwo praktycznych szkoleń, które spełniają wymagania normy ochrony pracy i rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w procesie produkcji?

Pomyślne wykorzystanie metody spawania metodą MAG zależy od znajomości przedstawionych tutaj właściwości. Większą wydajność można osiągnąć przez optymalny dobór gazu. Do spawania metodą MAG stosuje się standardowo mieszanki gazów na bazie argonu z dodatkiem niewielkich ilości dwutlenku węgla. Różnorodność i uniwersalność powyższych gazów osłonowych ARCAL™ sprawiła, że są coraz częściej stosowane. Dodatki helu rozszerzają zakres wydajności.