Opalanie paliwowo-tlenowe dla szkła

Wyzwania branży

W celu osiągnięcia wymaganej temperatury w piecach szklarskich powszechnie stosuje się powietrze jako źródło tlenu do spalania. Jednakże, kiedy piec szklarski starzeje się, pojawia się kilka wyzwań, takich jak utrzymanie wydajności produkcji szkła, wydłużenie kampanii pieca, a nawet naprawa regeneratorów powietrza.

Najlepszym sposobem na zwiększenie wydajności produkcji szkła do 10% jest zastosowanie palników tlenowo-paliwowych w piecu szklarskim.

Nexelia™ dla wzbogacania tlenem to najbardziej odpowiednie rozwiązanie do kompensacji starzenia się pieca i utrzymania lub zwiększenia produktywności. Dodatkowo pomaga ono zwiększyć produkcję szkła i zmniejszyć oddziaływanie na środowisko naturalne.

Nexelia™ dla wzbogacania tlenem

Nasza przełomowa technologia Nexelia™ dla wzbogacania tlenem zastępuje powietrze atmosferyczne czystym tlenem w procesie spalania, oferując optymalne warunki topienia szkła poprzez poprawę transferu ciepła, w trzech opcjach do wyboru:

 • wzbogacanie powietrza w celu dalszego wykorzystania palników powietrza przy jednoczesnym zwiększeniu stężenia tlenu w powietrzu do spalania (zazwyczaj do 24%),
 • wzbogacanie tlenem, poprzez podanie czystego tlenu przez jedną lub kilka lanc umieszczonych w palnikach powietrza lub w ich pobliżu,
 • dodatkowe palniki tlenowo-paliwowe, które mogą być instalowane w przypadku czasowej lub stałej potrzeby wysokiego lub podwyższonego transferu ciepła w piecu szklarskim.

Nexelia™ dla wzbogacania tlenem - to optymalne rozwiązanie w oparciu o wiedzę specjalistyczną i doświadczenie.

Zalety i korzyści rozwiązania Nexelia™ dla wzbogacania tlenem

 • zwiększenie wydajności produkcji szkła do 10%,
 • przedłużenie żywotności pieca,
 • pełne wsparcie naszych ekspertów na każdym etapie, począwszy od audytu aktualnego procesu topienia szkła, poprzez wstępne i szczegółowe projekty nowego rozwiązania, aż po jego pełne wdrożenie, które obejmuje uruchomienie, monitorowanie i konserwację.

Urządzenia aplikacyjne

Air Liquide oferuje następujące urządzenia w celu zapewnienia optymalnego wzbogacania tlenem:

 • lance tlenowe,
 • opatentowane palniki,
 • panel kontrolno-regulacyjny.

Narzędzia modelowania

 • AIRLOG jest narzędziem do obliczania bilansu masowego i energetycznego 0D, które sprawdza, czy spalanie tlenowe jest opłacalne.
 • ATHENA 3D pozwala na pełny opis przepływów i transferu ciepła w komorze spalania oraz kąpieli szklanej w procesie spalania powietrznego, jak również w procesie spalania tlenowego. Pomaga to w dokonaniu właściwego wyboru, zwłaszcza podczas konwersji pieca szklarskiego do spalania tlenowego.

Zapytanie

Niezależnie od tego, czy chcesz otrzymać ogólne informacje o naszych produktach, ofertę lub zastanawiasz się, czy mamy rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom - wypełnij nasz formularz i krótko opisz, czego potrzebujesz. Wkrótce się skontaktujemy!
Polityka ochrony danych i prywatności