Weich Löten

Wyzwania branży

Air Liquide

Reakcja utleniania, słaba zwilżalność oraz wysoka temperatura pików podczas lutowania płytek obwodów drukowanych powodują uszkodzenia złączy lutowanych. Aby zrównoważyć te efekty, powszechnie przyjętą praktyką w branży elektronicznej stało się zastosowanie azotu do wytworzenia osłony obojętnej podczas lutowania. 

Dostosowanie się do szybko rozwijającego się rynku

Aby pozostać konkurencyjnym w dzisiejszej branży elektronicznej, producenci muszą dotrzymywać kroku zmieniającym się technologiom, jednocześnie obniżając koszty i spełniając wymagania norm. Air Liquide wspiera producentów elektroniki od lat 90. ubiegłego wieku, oferując rozwiązania dla każdego etapu ich procesów, od montażu poprzez testowanie, przechowywanie i czyszczenie. Nasza oferta obejmuje dostawy gazów w postaci ciekłej i sprężonej oraz z jednostek on-site.

 • Lutowanie rozpływowe

Bezołowiowe lutowanie rozpływowe może być znacznie ułatwione dzięki wykorzystaniu azotu, który poprawia przepływ i zwilżalność lutu w strefie szczytowej. Dodatkowo mniej aktywowane pasty lutownicze powodują mniejsze zanieczyszczenie i kompensują zakłócający wpływ tlenu atmosferycznego. Wynikiem tego jest większa stabilność procesu lutowania i obniżenie całkowitych kosztów procesu.
Do procesu reflow zalecamy azot o wysokiej czystości 5.0 (99,999 %). Niższa czystość lub drastyczne zmniejszenie przepływu azotu spowoduje gorszą atmosferę na złączu lutowniczym.

 • Lutowanie na fali

Atmosfera gazu obojętnego, jakim jest azot, oferuje znaczne korzyści w lutowaniu na fali bezołowiowej: Tworzenie się zgarów jest w dużym stopniu wyeliminowane - co zmniejsza zużycie lutu. Ponadto znacznie zmniejsza się zużycie topnika. Poprawia to jakość lutowania i zmniejsza liczbę wad lutowniczych oraz związanych z nimi przeróbek. Wynikiem tego jest znaczna redukcja kosztów przy jednoczesnej poprawie jakości lutowania.

 • Lutowanie selektywne

Lutowanie selektywne w gazie obojętnym pozwala uniknąć zanieczyszczeń i zapewnia optymalną zwilżalność lutowanych powierzchni. Lutowanie bez atmosfery ochronnej może prowadzić do gromadzenia się tlenków i utleniania. Ma to negatywny wpływ na płynność lutu - a tym samym na wynik lutowania. Tworzenie się tlenków można uniemożliwić, tworząc wokół obszaru lutowania atmosferę gazu ochronnego przy użyciu azotu o wysokiej czystości (5,0 = 99,999%). Dzięki lepszej płynności uzyskuje się optymalną jakość spoiny lutowniczej.

Doświadczenie w montażu podzespołów elektronicznych

Forscher_mit_Chip_in_der_Hand

Montaż podzespołów elektronicznych jest kluczowym procesem. Stąd też oferujemy rozwiązania pozwalające uzyskać kontrolowaną atmosferę azotu, zmniejszając w ten sposób negatywny wpływ utleniania na lutowanie na fali lub rozpływowe. Nasza oferta obejmuje:

 • Nexelia™ dla lutowania rozpływowego: rozwiązanie dedykowane do procesu lutowania rozpływowego, obejmujące pełną diagnostykę procesów montażu u klienta i zaproponowanie rozwiązania ulepszającego proces,
 • Nexelia™ dla lutowania na fali: rozwiązanie dedykowane do procesu lutowania na fali, obejmujące opatentowane urządzenie dostosowane do Państwa potrzeb, zasilanie gazem obojętnym oraz wsparcie ekspertów,
 • ECO CHILLER: wymiennik ciepła pracujący w trybie automatycznej wymiany poprzez ponowne wykorzystanie w układzie chłodzenia zimna powstałego podczas odparowania gazu,
 • ECO DRY CABINET: opatentowane rozwiązanie do długotrwałego lub krótkotrwałego przechowywania elementów elektronicznych wrażliwych na wilgoć, oddziaływanie tlenu lub zanieczyszczenia powietrza.

Nexelia™ dla lutowania rozpływowego

Lutowanie rozpływowe

Kompleksowe rozwiązanie Nexelia™ dla lutowania rozpływowego, zaprojektowane i dostosowane do Państwa konkretnych potrzeb, obejmuje ofertę najlepszych gazów, technologie aplikacyjne oraz wsparcie ekspertów. Podobnie jak dla wszystkich rozwiązań pod marką Nexelia™, ściśle współpracujemy z Państwem, by wstępnie zdefiniować wyniki i dążymy do ich osiągnięcia. 

Nexelia™ dla lutowania rozpływowego to oferta zaprojektowana przez ekspertów Air Liquide do wytworzenia i starannego monitorowania atmosfery obojętnej w piecu rozpływowym. Rozwiązanie obejmuje doprowadzenie azotu wraz ze zautomatyzowanym systemem sterowania do automatycznego ustalania atmosfery obojętnej.

Zalety i korzyści rozwiązania Nexelia™ dla lutowania rozpływowego:

 • optymalizacja zużycia azotu,
 • obniżenie kosztów energii,
 • ciągłe monitorowanie jakości atmosfery wewnątrz pieca rozpływowego dla optymalnego lutowania,
 • uproszczone zarządzanie dzięki całkowicie zautomatyzowanemu systemowi kontroli,
 • obniżenie emisji CO2 do 70 ton/rok.

Urządzenia

Dla optymanego procesu lutowania rozpływowego Air Liquide oferuje następujące urządzenie:

 • ECO NITROREFLOW: opatentowany system automatycznego sterowania, opracowany przez Air Liquide, służy do precyzyjnego monitorowania atmosfery obojętnej w rozpływowym piecu konwekcyjnym.

Nexelia™ dla lutowania na fali

Lutowanie na fali

Kompleksowe rozwiązanie Nexelia™ dla lutowania na fali, zaprojektowane i dostosowane do Państwa konkretnych potrzeb, obejmuje ofertę najlepszych gazów, technologie aplikacyjne oraz wsparcie ekspertów. Podobnie jak dla wszystkich rozwiązań pod marką Nexelia™, ściśle współpracujemy z Państwem, by wstępnie zdefiniować wyniki i dążymy do ich osiągnięcia.

Nexelia™ dla lutowania na fali to kompleksowa oferta wytworzenia i utrzymania osłony obojętnej na maszynach do lutowania na fali.

Zalety i korzyści rozwiązania Nexelia™ dla lutowania na fali:

 • redukcja ilości zgarów do 90%,
 • redukcja zużycia topnika do 40%,
 • redukcja defektów złączy lutowanych do 40%,
 • skrócenie czasu konserwacji tygla lutowniczego do 80%.

Urządzenia

Dla optymalnego procesu lutowania na fali Air Liquide oferuje następujące urządzenie:

 • ECO NITROWAVE: wysoce specjalistyczne, opatentowane urządzenie do rozprowadzania azotu w falach w celu optymalnego zobojętniania atmosfery w tyglu lutowniczym, a także do zapewniania stałego, niskiego poziomu tlenu resztkowego w trakcie całego procesu lutowania na fali.

Zapytanie

Niezależnie od tego, czy chcesz otrzymać ogólne informacje o naszych produktach, ofertę lub zastanawiasz się, czy mamy rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom - wypełnij nasz formularz i krótko opisz, czego potrzebujesz. Wkrótce się skontaktujemy!
Polityka ochrony danych i prywatności