Kryogenes Recycling

Recykling kriogeniczny

W recyklingu kriogenicznym uprzednio rozdrobnione kompozyty lub pojedyncze partie są rozdrabniane i mielone z ciekłym azotem – w ten sposób powstają sypkie proszki lub granulaty, które można rozdzielić według rodzaju i poddać recyklingowi. Nawet twarde i lepkie materiały mogą być mielone bez problemów, nie powodując blokowania się mechanizmu mielącego lub termicznego uszkodzenia mielonego materiału.

Air Liquide dostarcza ciekły azot i technologię chłodzenia w młynie oraz przed nim, dzięki temu oszczędzają Państwo wysokiej jakości surowce i zwiększają przepustowość swoich urządzeń.