Azionisti Air Liquide
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zróżnicowana rada dyrektorów oraz bliskie relacje z akcjonariuszami

Międzynarodowa, niezależna Rada Dyrektorów Air Liquide, zrównoważona pod względem płci, o różnych profilach i kompetencjach, stanowi kluczowy atut dla długoterminowych wyników Grupy, które przynoszą wartość wszystkim naszym udziałowcom. Zaufanie i lojalność naszych 470 000 udziałowców są kluczem do rozwoju Grupy Air Liquide. Przez ponad sto lat Grupa angażowała ich w swój rozwój, budując długoterminowe relacje oparte na przejrzystości i bliskości. Zobowiązujemy się do utrzymywania stałego dialogu zarówno z akcjonariuszami indywidualnymi, jak i instytucjonalnymi poprzez dedykowane usługi, atrakcyjne wynagrodzenie oraz zwiększanie długoterminowej wartości inwestycji.

Kariera w Air Liquide

Odpowiedzialny dialog z wszystkimi naszymi interesariuszami

W stale zmieniającym się i coraz bardziej konkurencyjnym środowisku, uczciwość, przejrzystość i dialog są podstawami odpowiedzialności Air Liquide wobec klientów, pacjentów i dostawców. Określone przez Grupę zasady działania regulują postępowanie wszystkich pracowników w zakresie zarządzania biznesem. Poszliśmy o krok dalej, wprowadzając ocenę naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju w badaniach satysfakcji klientów. W ramach naszej polityki zakupowej monitorujemy również przestrzeganie zasad odpowiedzialności przez naszych dostawców.

Gazy dla farmacji

Pozytywny wpływ na społeczeństwa, w których prowadzimy działalność

Air Liquide rozwija bliskie relacje i dialog ze wszystkimi lokalnymi interesariuszami, zarówno społecznościami, jak i instytucjami międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami czy władzami. W szczególności Fundacja Air Liquide działa na rzecz rozwoju nauki poprzez wspieranie podstawowych badań medycznych i środowiskowych. Fundacja przyczynia się również do rozwoju społeczności poprzez inicjatywy lokalne oraz działania na rzecz integracji zawodowej w dziedzinach technicznych. W ten sposób przyczyniamy się do wywierania pozytywnego wpływu na społeczności lokalne, w których prowadzimy działalność.

Poprawa doświadczenia klienta: od słuchania do działania

W ramach swojego zaangażowania w zapewnienie wyjątkowego doświadczenia klientom, Grupa Air Liquide uruchomiła w 2017 r. platformę cyfrową „Voice of the Customer ” w celu gromadzenia i analizowania opinii klientów w czasie rzeczywistym na całym świecie oraz natychmiastowego reagowania w przypadku niezadowolenia. Platforma ta pozwala każdej spółce Air Liquide na pomiar satysfakcji klienta i dzielenie się opiniami w całej Grupie w duchu ciągłego doskonalenia i przejrzystości. Za pośrednictwem platformy, wdrożonej w ponad 60 krajach, zostało już przesłanych ponad 150 000 opinii klientów.