Gaz pour la santé - Air Liquide
Tlenoterapia

Poprawa jakości życia osób przewlekle chorych w domu w rozwiniętych gospodarkach

W zakresie domowej opieki zdrowotnej Air Liquide opiekuje się pacjentami cierpiącymi na przewlekłe schorzenia, takie jak choroby układu oddechowego i cukrzyca. Współpracując z pracownikami służby zdrowia i opiekunami angażujemy się w poprawę jakości życia pacjentów poprzez zwiększanie świadomości chorób, edukację i identyfikację rozwiązań, które są dla nich najważniejsze oraz dostosowanie usług do ich warunków i stylu życia.

Promowanie zindywidualizowanych ścieżek opieki poprzez połączenie osobistego wsparcia ze strony naszych zespołów (techników, pielęgniarek) oraz narzędzi cyfrowych, w celu poprawy przestrzegania zasad leczenia i jakości życia pacjentów z chorobami przewlekłymi. Wspieranie lokalnych społeczności poprzez wyposażanie w tlen placówek podstawowej opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich i dzielenie się wiedzą specjalistyczną. Rozszerzenie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi w tej dziedzinie.

Tlen medyczny

Ułatwianie dostępu do tlenu medycznego dla społeczności wiejskich w krajach o niskich i średnich dochodach

Tlen medyczny ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w leczeniu zapalenia płuc, które co roku odbiera życie ponad 800 000 dzieci poniżej piątego roku1 na całym świecie. Jednak w większości krajów o niskich i średnich dochodach nadal istnieją duże luki w dostępie do tlenu. Aby pomóc w zmniejszeniu śmiertelności dzieci, Air Liquide rozszerza współpracę z organizacjami pozarządowymi, dostarczając do tych krajów tlen medyczny i zapewniając do niego dostęp ich mieszkańcom.

Wspieranie lokalnych społeczności poprzez wyposażanie w tlen placówek podstawowej opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich i dzielenie się wiedzą specjalistyczną. Rozszerzenie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi w tej dziedzinie.

Ułatwienie dostępu do tlenu medycznego w Senegalu

W Senegalu Air Liquide wyposażył ponad 80 placówek i ośrodków zdrowia na obszarach wiejskich w bardzo potrzebny tlen medyczny dla pacjentów z chorobami układu oddechowego o ostrym przebiegu. Dzięki wsparciu senegalskiego Ministerstwa Zdrowia i UNICEF, program Air Liquide Dostep do Tlenu jest obecnie dostępny dla populacji liczącej około 900 000 mieszkańców.

1 WHO Maternal Child Epidemiology Estimation (WHO-MCEE) 2018.