Instrukcje pisemne

Warunki transportu gazów reguluje Europejska Umowa dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych – ADR. Odpowiednie obchodzenie się z ładunkami, znajomość ich właściwości, a także odpowiednie ich opakowanie, znacznie zmniejszają potencjalne zagrożenia związane z transportem gazów. Załączone instrukcje bezpieczeństwa dla kierowcy, odpowiednie do przewożonego ładunku, określają rodzaj zagrożenia, środki ochrony oraz sposoby działania kierowcy w przypadku uwolnienia przewożonego ładunku.