Wspólne ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa ze strażą pożarną

12/10/2022

ćwiczenia ze strażą pożarną miniaturka

25 października miały miejsce wspólne ćwiczenia Air Liquide Polska i Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, zrealizowane w ramach podnoszenia umiejętności reagowania w sytuacjach awaryjnych. Wiodącym tematem ćwiczeń były zdarzenia drogowe przy transporcie produktów sprężonych oraz ciekłego azotu. 

Air Liquide będąc firmą odpowiedzialną społecznie angażuje się m.in. w działania szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa dla innych podmiotów, dzieląc się swoją ekspertyzą w tym zakresie. Wpisuje się to również w naszą strategię ADVANCE, a w szczególności jeden z jej 4 filarów: Działanie na rzecz wszystkich

Inicjatywa ta pozwoliła ratownikom z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz załodze Air Liquide Polska zweryfikować swoją wiedzę oraz dotychczas zdobyte umiejętności w reagowaniu na awaryjne zdarzenia drogowe w bezpiecznych warunkach. Scenariusz ćwiczeń zakładał „poważne zdarzenie drogowe”: zderzenie pojazdu ALP z innym uczestnikiem ruchu drogowego, a w konsekwencji rozsypanie butli, ich uszkodzenie oraz poradzenie sobie z trudnym do opanowania wyciekiem. 

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie jest jedną z pięciu szkół w Polsce kształcących młodych strażaków.

ćwiczenia ze strażą pożarną 2

Dowiedz się więcej jak budujemy kulturę bezpieczeństwa w Air Liquide: