Gazy specjalne

Air Liquide oferuje dwa typoszeregi gazów czystych: ALPHAGAZ™ 1 i ALPHAGAZ™ 2 o następującej specyfikacji:

  • ALPHAGAZ™ 1: standardowe analizy od % do ppm,
  • ALPHAGAZ™ 2: szczegółowe analizy od ppm do ppb.
Gazy   ALPHAGAZ™ 1 ALPHAGAZ™ 2
Ar czystość 99,999% 99,9999%
zanieczyszczenia H2O < 2 ppm
O2 < 2 ppm
CO < 0,5 ppm
CO2 < 0,5 ppm
CnHm < 0,5 ppm
N2 < 4 ppm
H2O < 0,5 ppm
O2 < 0,1 ppm
CO < 0,1 ppm
CO2 < 0,1 ppm
CnHm < 0,1 ppm
H2 < 0,1 ppm
He, N2 czystość 99,999% 99,9999%
zanieczyszczenia H2O < 2 ppm
O2 < 2 ppm
CO < 0,5 ppm
CO2 < 0,5 ppm
CnHm < 0,5 ppm
H2O < 0,5 ppm
O2 < 0,1 ppm
CO < 0,1 ppm
CO2 < 0,1 ppm
CnHm < 0,1 ppm
H2 < 0,1 ppm
O2 czystość 99,995% 99,9995%
zanieczyszczenia H2O < 3 ppm
CnHm < 0,5 ppm
H2O < 0,5 ppm
CO < 0,1 ppm
CO2 < 0,1 ppm
CnHm < 0,1 ppm
H2 < 0,1 ppm
H2 czystość 99,999% 99,9999%
zanieczyszczenia H2O < 3 ppm
O2 < 2 ppm
CnHm < 0,5 ppm
H2O < 0,5 ppm
O2 < 0,1 ppm
CO < 0,1 ppm
CO2 < 0,1 ppm
CnHm < 0,1 ppm
Air czystość 99,999% 99,9999%
zanieczyszczenia H2O < 2 ppm
CO < 0,5 ppm
CO2 < 0,5 ppm
CnHm < 0,1 ppm
H2O < 0,5 ppm
CO < 0,1 ppm
CO2 < 0,1 ppm
CnHm < 50 ppb
NOx < 10 ppb
SO2 < 10 ppb

 

Gazy specjalne

Maksymalizację jakości i niezawodności analiz oraz efektywności urządzeń analitycznych uzyskają Państwo dzięki:

  • przejrzystym specyfikacjom produktów z wyszczególnionymi zanieczyszczeniami krytycznymi, które mogą mieć wpływ na wyniki analiz lub urządzeń analitycznych,
  • dokumentacji jakościowej i identyfikowalności: wszystkie butle ALPHAGAZ™ są dostarczane z zawieszką prezentującą specyfikację gazu oraz informacje dotyczące identyfikowalności,
  • globalnej standaryzacji i dystrybucji dla zapewnienia spójności i jakości produktów,
  • wysokiej jakości butlom, zwiększającym bezpieczeństwo i ergonomię użytkowania.

Armatura

Armatura do gazów specjalnych

Air Liquide opracował szeroką ofertę armatury do gazów czystych (do czystości N60) i mieszanek gazowych. Dobór właściwego gazu dla Państwa aplikacji ma kluczowe znaczenie, a dobór oraz montaż odpowiedniego sprzętu to gwarancja właściwej dystrybucji gazu od źródła do punktu poboru.