Generator COMPACT VSA™ (Vacuum Swing Adsorption)

Instalacja on-site do produkcji tlenu

Jednostka COMPACT VSA™ (Vacuum Swing Adsorption) to gazowy generator tlenu wykorzystujący technologię niekriogeniczną, opartą na absorpcji azotu poprzez sito molekularne pod zmiennym ciśnieniem. Linia produkcyjna oferuje od 1 do 3 adsorberów o zdolności produkcyjnej od 30 do 150 ton tlenu dziennie i czystości do 94%. Zainstalowana sprężarka tlenu spręża tlen od ciśnienia atmosferycznego do ciśnienia wymaganego przez proces Klienta. Jednostka COMPACT VSA™ zapewnia bezpieczne, niezawodne i ekonomiczne całodobowe dostawy gazowego tlenu, a system zbiorników zapasowych umożliwia ciągłe dostawy tlenu w przypadku przestoju.

Rozwiązanie to oferuje następujące korzyści:

  • produkcja tlenu „na czas” w zakładzie Klienta,
  • rozwiązania „pod klucz”, w pełni zainstalowane i przetestowane,
  • znormalizowany system modułowy oparty na najnowszej, sprawdzonej technologii,
  • duża elastyczność systemu rozruchu i zatrzymywania.

Rozwiązanie zoptymalizowane

Air Liquide dobiera najlepszą technologię – tak, aby spełnić wymagania Klientów w zakresie przepływu, czystości, ciśnienia i elastyczności. Dopasowujemy rozwiązanie dostaw tlenu do warunków, takich jak klimat, koszty energii czy system zbiorników zapasowych na ciekły tlen.

Korzyści dla środowiska

Jednostka COMPACT VSA™ może sprostać surowym normom dotyczącym hałasu dzięki nowoczesnej i aktywnej izolacji akustycznej. Jednostka ta pomaga również zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych czy zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOx).

Korzyści praktyczne i pełen zakres usług

Opierając się na swym ogólnoświatowym doświadczeniu, Air Liquide redukuje czas dostawy, montażu i rozruchu jednostki COMPACT VSA™ do minimum. Zapewniamy prawidłowe funkcjonowanie jednostki dzięki naszej doświadczonej grupie serwisowej oraz zapasowi części zamiennych. Nasza wyjątkowa usługa zdalnego monitorowania i nadzorowania zakładu przekazuje Klientom wszystkie informacje o procesie. Jednostka COMPACT VSA™ dostarcza elastyczne i zoptymalizowane rozwiązania w zakresie tlenu, które zapewniają bezawaryjną pracę zakładu.

Zapytanie

Aby otrzymać więcej informacji dotyczących oferowanych instalacji on-site – wypełnij nasz formularz i krótko opisz, czego potrzebujesz. Wkrótce się skontaktujemy!
Polityka ochrony danych i prywatności