Test d'émissions et étalonnage pour les applications mobiles avec moteurs
Bil avgaser

Gazy specjalne oferowane przez Air Liquide wyznaczają punkt odniesienia w zakresie zgodności i wartości w badaniu emisji spalin. Standardy kalibracji ALPHAGAZ™ umożliwiają spełnienie najbardziej wymagających przepisów, w tym Euro VI. Oferta ALPHAGAZ™ obejmuje szereg gazów kalibracyjnych, w tym Certyfikowane Materiały Odniesienia zgodnie z ISO 17034.

Czystość, precyzja, niezawodność oraz szybkość dostawy gazów specjalnych poprawi niezawodność analizy oraz  zagwarantuje zgodność z wymogami prawnymi i normatywnymi.