Decoupe_Plasma
Découpe plasma

Cięcie plazmowe jest wykorzystywane do termicznego cięcia metali, które nie mogą być cięte płomieniowo. Cięcie plazmowe umożliwia mniejsze kąty cięcia w porównaniu do cięcia płomieniowego, wysoką prędkość cięcia oraz czyste i równe krawędzie ciętego metalu.

Proces ten jest szeroko stosowany dla wszystkich rodzajów metali, by uzyskać wysoką jakość cięcia i zmaksymalizować wydajność. W pewnych warunkach cięcie plazmowe może osiągnąć poziom jakości porównywalny z cięciem laserowym, przy znacznie niższych kosztach produkcji.

Nasze gazy

Air Liquide oferuje gazy standardowe oraz gazy linii technologicznej ARCAL™ dla optymalnej wydajności cięcia plazmowego: