Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych publikujemy informacje o realizowanej strategii podatkowej dla spółek Air Liquide Polska Sp. z o.o. oraz Alkat Sp. z o.o.