Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie

Spółka Alkat Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Zmniejszenie energochłonności procesu produkcyjnego w Alkat Sp. z o.o. w województwie śląskim”, który został zarekomendowany do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa rurociągu tlenu z tlenowni Alkat Sp. z o.o. umiejscowionej na ternie huty ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej do huty CMC Zawiercie wraz ze stacją pomiarową oraz budowa napowietrznego rurociągu tlenu z tlenowni Alkat do granicy terenu ArcelorMittal Poland S.A., o łącznej długości 28,8 km (część podziemna – 25,3 km, część nadziemna – 3,5 km). Realizacja inwestycji przełoży się na zmniejszenie energochłonności procesu produkcyjnego. Dodatkowo realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wyeliminowania strat przy sprężaniu gazu technicznego w postaci tlenu lotnego.

Całkowita wartość projektu: 66 598 732,83 PLN

Dofinansowanie: 10 664 488,50 PLN

Okres realizacji: 2009 – 2012