Dobre wyniki Grupy za 2022 rok: przyspieszenie decyzji inwestycyjnych przygotowujących nas na przyszłość

16/02/2023

AL 2022: Starke Leistung und Beschleunigung von Investitionsentscheidungen, um die Zukunft zu gestalten

Kluczowe dane (w mln euro)

2022

2022/2021
dane
opublikowane
 

2022/2021
w warunkach
porównywalnych
(a)

Przychody Grupy 
   w tym przychody sektora Gazy i Usługi
29.934 
28.573 
+28,3%
+28,3%
+7,0%
+6,1%
Zysk operacyjny (OIR)
Marża operacyjna Grupy
   z wyłączeniem wpływu zmian cen energii(b)
Marża operacyjna sektora Gazy i Usługi
   z wyłączeniem wpływu zmian cen energii(b)
4.862 
16,2%
 
17,7%
   
+16,9%
-160 p.b.
+70 p.b.
-190 p.b.
+70 p.b.
+10,5%

  

  
Zysk netto (udział Grupy)
Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych (udział Grupy)(c)
   z wyłączeniem wpływu zmian cen energii(c)
Zysk netto na akcję (w euro)
2.759
3.162
 
5,28
+7,3%
+22,9%
+17,3% 
+7,0%
 
Proponowana dywidenda za rok 2022 (w euro)  2,95 +12,2%  
Cash flow z działalności operacyjnej przed zmianą
zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto
6.255  +18,2%  
Zadłużenie netto (w mld euro) 10,3    
Zwrot z zaangażowanego kapitału po opodatkowaniu 9,1% -20 p.b.  
Zwrot z zaangażowanego kapitału - ROCE(d) 10,3% +100 p.b.  


(a) Z wyłączeniem wpływu zmian kursów walutowych, cen energii (gazu ziemnego i energii elektrycznej) oraz wpływu znaczących zmian, patrz uzgodnienia w załączniku. (b) Patrz uzgodnienia w załączniku. (c) Z wyłączeniem wyjątkowych i znaczących, które nie mają wpływu na zysk netto bez zdarzeń jednorazowych, patrz uzgodnienia w załączniku. (d) W oparciu o zysk netto bez zdarzeń jednorazowych, patrz uzgodnienia w załączniku.
 
Aby przeczytać pełen komunikat prasowy (w języku angielskim), proszę kliknąć w poniższy link.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników Air Liquide oraz obejrzeć wideo z François Jackow, Prezesem Grupy Air Liquide, zapraszamy na stronę korporacyjną.