Dekarbonizacja przemysłu: Air Liquide ogłasza trzech zwycięzców konkursu Scientific Challenge

23/11/2023

 Decarbonizzare l'industria: Air Liquide annuncia i tre vincitori della sua Scientific Challenge

Air Liquide wybrała trzech zwycięzców Scientific Challenge 2023 spośród 119 propozycji z 29 krajów. Trzecia edycja konkursu miała na celu identyfikację i przyspieszenie rozwoju nowatorskich rozwiązań w zakresie dekarbonizacji ekosystemów przemysłowych. Projekty laureatów otrzymają wsparcie finansowe od Air Liquide na opracowanie proponowanych rozwiązań i przekształcenie ich w technologie gotowe do wprowadzenia na rynek.

Can LI, Szkoła Inżynierii Chemicznej Davidson, Uniwersytet Purdue, USA, jest laureatem w kategorii "Udostępnianie danych na rzecz dekarbonizacji". Wymiana danych między różnymi interesariuszami w zagłębiu przemysłowym, którzy korzystają z tych samych narzędzi i sieci fizycznych, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wspólnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Propozycja Can LI koncentruje się na opracowaniu algorytmów ułatwiających udostępnianie danych, zapewniających przejrzystość, a także prywatność i bezpieczeństwo informacji, w celu osiągnięcia optymalizacji przemysłowej i zmniejszenia emisji CO2.

Luis Miguel MADEIRA, Wydział Inżynierii, Uniwersytet w Porto, Portugalia, jest laureatem w kategorii "Magazynowanie energii przy użyciu Niezbędnych Małych Molekuł". Odnawialne źródła energii są z natury nieciągłe. Aby zapewnić ich powszechne zastosowanie i przyczynić się do dekarbonizacji sektora energetycznego, konieczne jest opracowanie nowych sposobów magazynowania i ponownego wykorzystania energii elektrycznej przy użyciu Niezbędnych Małych Molekuł. Projekt Luisa Miguela MADEIRA koncentruje się na rozwoju nowej technologii opartej na innowacyjnym systemie cyklicznym do produkcji metanu (CH4) jako nośnika energii z wychwyconego przemysłowo CO2 i odnawialnego wodoru (H2).

Enrico TRONCONI, Wydział Energetyki, Politechnika w Mediolanie, Włochy, jest laureatem w kategorii "Ogrzewanie elektryczne do produkcji wodoru (H2)". Jednym ze sposobów dekarbonizacji produkcji wodoru byłaby elektryfikacja wytwarzania ciepła wymaganego do reformingu parowo-metanowego. Jednak osiągnięcie temperatury reakcji (800°C) za pomocą energii elektrycznej jest wyzwaniem. Propozycja Enrico TRONCONI polega na nowym rozwiązaniu technologicznym umożliwiającym wydajny zelektryfikowany Proces Reformingu Parowego Metanu. W oparciu o nowe urządzenie przewodzące wykorzystujące ogrzewanie rezystancyjne, rozwiązanie to pomaga zmniejszyć zużycie energii i emisję CO2 w procesie produkcji wodoru.

Trzej laureaci zostali wybrani przez 8-osobowe jury, któremu przewodniczył wiceprezes Air Liquide ds. badań i rozwoju, Jérôme Christin. W jego skład weszli w szczególności profesor Isabelle Ryl, dyrektor PRAIRIE w INRIA (PaRis Artificial Intelligence Research InstitutE) oraz profesor Steven Chu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, były sekretarz ds. energii USA, profesor na Uniwersytecie Stanforda w USA.

Trzej zwycięzcy Scientific Challenge otrzymają "Nagrodę Naukową Air Liquide" w wysokości 50 000 euro. Ponadto, ich prace naukowe będą wspierane przez wiedzę i sprzęt Air Liquide, w ramach 3-letniego partnerstwa, w celu opracowania ich innowacyjnych propozycji i przekształcenia ich w technologie gotowe do wprowadzenia na rynek.

Armelle Levieux, członek Komitetu Wykonawczego Air Liquide i wiceprezes ds. innowacji, stwierdziła:

Air Liquide Scientific Challenge wzbudziło duże zainteresowanie światowej społeczności naukowej. Pokazuje to znaczenie naszego otwartego podejścia do innowacji. Poprzednie edycje doprowadziły do owocnej współpracy z naszymi partnerami akademickimi, która zaowocowała publikacjami naukowymi, patentami, a nawet utworzeniem start-upów. Nowa edycja przyczyni się do przyspieszenia rozwoju pionierskich technologii w celu promowania postępu i przejścia do społeczeństwa niskoemisyjnego, zgodnie z planem strategicznym ADVANCE Air Liquide.