Air Liquide zbuduje jednostkę wychwytującą CO₂ na skalę światową, aby przyczynić się do dekarbonizacji zagłębia przemysłowego w Rotterdamie

19/12/2023

Air Liquide costruirà un'unità di cattura della CO₂ su larga scala per contribuire alla decarbonizzazione del bacino industriale di Rotterdam

Air Liquide ogłosiła, że wybuduje i będzie zarządzać jednostką wychwytu dwutlenku węgla na światową skalę w zagłębiu przemysłowym Rotterdamu w Holandii, wykorzystując swoją opatentowaną technologię Cryocap™. Nowa jednostka zostanie zainstalowana w zakładzie produkcji wodoru Grupy zlokalizowanym w porcie w Rotterdamie i podłączona do Porthos, jednej z największych w Europie infrastruktury wychwytu i składowania dwutlenku węgla, mającej na celu znaczne zmniejszenie emisji CO₂ w tym dużym zagłębiu przemysłowym.

Air Liquide będzie wychwytywać CO₂ z fabryki wodoru w porcie w Rotterdamie, wykorzystując Cryocap™, rozwiązanie technologiczne do wychwytu CO₂ przy użyciu procesu kriogenicznego. Wychwycony CO₂ będzie następnie transportowany przez infrastrukturę Porthos, która jest obecnie rozwijana, i trwale przechowywany na wyeksploatowanych polach gazowych na Morzu Północnym, około 20 kilometrów od wybrzeża. Jednostka wychwytu dwutlenku węgla zostanie uruchomiona w 2026 roku. Dzięki temu projektowi Air Liquide będzie mogła dostarczać klientom wodór, który będzie w znacznym stopniu zdekarbonizowany.

Infrastruktura Porthos umożliwi zmniejszenie emisji o 2,5 miliona ton CO₂ rocznie – co odpowiada około 10% obecnej emisji CO₂ w przemyśle Rotterdamu. Unia Europejska uznała Porthos za ważny transgraniczny projekt infrastrukturalny, przyczyniający się do osiągnięcia celów polityki energetycznej i klimatycznej i umieściła go na liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (Projects of Common Interest).

Emilie Mouren-Renouard, członkini Komitetu Wykonawczego Air Liquide i dyrektor generalna Europe Industries Hub, powiedziała:

Cieszymy się, że możemy zrobić kolejny krok, który przyczyni się do dekarbonizacji jednego z największych zagłębi przemysłowych w Europie, uczestnicząc w rozwoju Porthos. Ta nowa jednostka wychwytu CO₂ na światową skalę pokazuje naszą wiedzę i zaangażowanie we wdrażanie rozwiązań dekarbonizacyjnych, zarówno dla naszych klientów, jak i naszych własnych aktywów, zgodnie ze strategicznym planem Grupy ADVANCE, mającym na celu zmniejszenie emisji CO₂ o 33% do 2035 r.