Zaawansowana instalacja do nawęglania próżniowego i hartowania gazowego

Air Liquide oferuje Państwu specjalnie zaprojektowane instalacje doprowadzające gaz do niskociśnieniowych procesów nawęglania i hartowania gazowego.

Nawęglanie niskociśnieniowe jest procesem obróbki cieplnej w próżni, który zwiększa twardość części dzięki dyfuzji węgla. W większości przypadków czynnikiem nawęglającym jest acetylen.

Hartowanie gazowe jest często łączone z niskociśnieniowym nawęglaniem, bezpiecznym, czystym i powtarzalnym procesem, który zapewnia wysoki stopień chłodzenia w zależności od warunków zasilania gazem.

Zaawansowana instalacja obejmuje:

  • dostawy acetylenu do nawęglania niskociśnieniowego,
  • dostawy azotu pod wysokim ciśnieniem.