Lanca wtryskująca metanol / stacja pompowania metanolu

Nawęglanie atmosferyczne to proces obróbki cieplnej, który zwiększa twardość części metalowych poprzez dyfuzję węgla.
Proces nawęglania jest często realizowany poprzez kraking metanolu wewnątrz pieca i rozcieńczanie go azotem. Kontrola pomiaru potencjału węglowego w atmosferze jest kluczowa dla zapewnienia właściwości gotowych części.

LANCA WTRYSKUJĄCA METANOL gwarantuje jednorodność wstrzykiwanego metanolu i skuteczność procesu. Wykonana ze stali nierdzewnej, składa się z wewnętrznych rurek kapilarnych do wstrzykiwania metanolu i azotu. Lanca może być również używana do wstrzykiwania amoniaku w procesie węgloazotowania.

STACJA POMPOWANIA METANOLU zapewnia niezawodną pracę przy dostawie metanolu ze zbiornika magazynowego do lancy wtryskującej metanol. Podwójny system pompownia metanolu zapewnia pełną dyspozycyjność systemu, nawet podczas prac konserwacyjnych.