Dysza LASAL™ SHIELD jest łatwą w użytkowaniu dyszą spawalniczą zaprojektowaną przez Air Liquide w celu optymalizacji  dystrybucji przepływu gazu osłonowego. Skutkuje to znacznym obniżeniem ilości zanieczyszczeń typu O2, H2O w jeziorku spawalniczym. Jest kompatybilna ze wszystkimi laserowymi procesami spawalniczymi i gazami typu argon, hel czy też mieszanki. 

Opis

Dysza LASAL™ SHIELD została zaprojektowana specjalnie do spawania laserowego w celu optymalizacji  dystrybucji przepływu gazu osłonowego w strefie spawania.

Rozwiązanie, które zostało przyjęte polega na skupieniu strumienia  dyspersji gazu na końcu dyszy w taki sposób, aby uzyskać najwyższy możliwy  laminarny jednowymiarowy model przepływu w strefie spawania.

To zapewnia kompleksową ochronę strefy spawania zwiększając wydajność procesu spawania laserowego.

Zachowanie laminarnego przepływu poza  dyszą uzyskano poprzez podcięcie końcówki,  ale także jej bocznych ścianek prowadzących gaz osłonowy do miejsca spawania. Głównym celem  podcięcia jest umożliwienie przejścia promieniowi lasera.

Dysza LASAL™ SHIELD składa się z:

  • chłodzonego  mosiężnego korpusu z wyciętą na końcu szczeliną,
  • miedzianej końcówki podciętej maszynowo ( jest elementem wymiennym).

Rozmiar i  kąt podcięcia można dostosować do metody spawania.
Optymalne rezultaty daje jednak rozwiązanie z końcówką podciętą pod kątem 45°.

Zalety

Zastosowanie dyszy LASAL™ SHIELD przynosi następujące korzyści:

  • chroni jeziorko spawalnicze od zanieczyszczeń atmosferycznych,
  • zwiększa powierzchnię strefy chronionej,
  • utrzymuje  optymalne warunki w interakcji laser / materiał spawany poprzez zmniejszenie ryzyka tworzenia niepożądanej plazmy,
  • pozwala na większą koncentrację strumienia gazu w osi spoiny.