Działanie dyszy LASAL™ JET polega na usunięciu zjonizowanych atomów gazu osłonowego z drogi wiązki laserowej tak, aby zapobiec powstaniu plazmy gazowej, obniżającej moc lasera.

W procesie spawania laserem CO2 o dużej mocy (do 12 kW) hel może być zastąpiony w 100% argonem, co nie powoduje żadnych zmian w szybkości spawania i właściwościach spoiny a jednocześnie znacząco zmniejsza koszty produkcji.

Opis

Generalną zasadą jest wyeliminowanie plazmy gazowej powstającej przy zjawisku „przebicia jonizacyjnego”. Jest to możliwe za pomocą dynamicznego strumienia argonu przecinającego oś wiązki promieni lasera tuż nad obłokiem plazmy metalicznej. Zadaniem tego strumienia jest wydmuchanie cząstek zjonizowanego gazu poza skoncentrowaną wiązkę lasera tak, aby umożliwić jej bezproblemowe przejście.

LASAL™ JET składa się z:

  • dyszy,
  • zestawu do pozycjonowania.

Zalety

Stosowanie dyszy LASAL™ JET przynosi następujące korzyści:

  • umożliwia  skuteczne kontrolowanie  zachowania plazmy w spawaniu laserem CO2 przy zastosowaniu argonu zamiast helu jako gazu osłonowego,
  • utrzymuje  optymalne warunki w interakcji laser/ materiał spawany poprzez zmniejszenie ryzyka tworzenia niepożądanej plazmy,
  • chroni jeziorko spawalnicze od zanieczyszczeń atmosferycznych.