Jakość

Ciekły dwutlenek węgla dostarczany do klientów przemysłu spożywczego posiada bardzo szczegółową i restrykcyjną specyfikację. Air Liquide kontroluje każdy etap produkcji dwutlenku węgla i czuwa nad zgodnością jakości z wszelkimi normami krajowymi i europejskimi.

Właściwości

Suchy lód
 • czynnik kriogeniczny:  CO2 
 • temperatura:  -80°C (suchy lód)
 • magazynowanie:  ciekły w -20°C i 20 barach
 • zastosowanie:  forma stała lub gazowa
 • ciepło utajone parowania:  571,3 kJ/kg (sublimacja)
 • ciepło właściwe gazu:  0,85 kJ/(kg.°C)

Gazowy CO2 jest...

 • bez smaku, bez zapachu, bezbarwny,
 • niepalny i relatywnie obojętny,
 • wysoce rozpuszczalny w wodzie, tworzy kwas węglowy (H2CO3),
 • ponad 5 razy cięższy niż powietrze,
 • bakteriostatyczny.

Ciekły CO2 ….

 • nie może istnieć pod ciśnieniem atmosferycznym,
 • gdy jest rozprężany przemienia się w zimny gaz i suchy lód,
 • jest rozpuszczalnikiem o właściwościach podobnych do heksanu.

Stały CO2 (suchy lód)

Suchy lód jest stałą formą dwutlenku węgla. Jest bezbarwny, bez zapachu, niepalny i tworzy odczyn kwaśny. Stały CO2 (-78°C) w sposób naturalny sublimuje do zimnego gazu, co pozwala na ochronę temperatury produktów schłodzonych i zamrożonych. Suchy lód jest wydajnym i autonomicznym źródłem zimna i nie pozostawia śladu po sublimacji.

Suchy lód jest dostępny w następujących formach:

 • śniegu – jako rezultat spadku ciśnienia ciekłego CO2,
 • ALIGAL suchy lód – w postaci bloków, plastrów i granulatu jako rezultat kompresji śniegu CO2.

Dostawy

Dostawy gazów

Air Liquide zapewnia dostawy ciekłego dwutlenku węgla (ALIGAL™ 2) cysternami do zbiorników magazynowych na miejscu w zakładzie Klienta.

Zapytanie

Niezależnie od tego, czy chcesz otrzymać ogólne informacje o naszych produktach, ofertę lub zastanawiasz się, czy mamy rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom – wypełnij nasz formularz i krótko opisz, czego potrzebujesz. Wkrótce się skontaktujemy!
Polityka ochrony danych i prywatności