Jakość

Jakość w jednostkach produkcyjnych Air Liquide zapewniona jest dzięki ciągłym analizom procesu i gdzie każdorazowo przeprowadza się analizy każdego zbiornika przed i po jego napełnieniu.

Produkcja i dystrybucja

Ciekły azot

Azot, N2, w 78% jest składnikiem ziemskiej atmosfery. Ciekły azot do celów handlowych produkowany jest w kriogenicznych Jednostkach Rozdziału Powietrza (ASU Air Separation Unit), gdzie powietrze atmosferyczne jest czyszczone, sprężane i schładzane by go skroplić i z którego poszczególne gazy są odseparowywane podczas destylacji frakcyjnej w temperaturach kriogenicznych.
Ciekły azot jest przechowywany i transportowany w specjalnie izolowanych próżniowo zbiornikach i cysternach w temperaturach z przedziału od -196°C do -155°C i odpowiadających ciśnieniom od atmosferycznego do ok. 20 barów.
Zbiorniki i cysterny nie posiadają systemów schładzania by podtrzymać wewnętrzną temperaturę gazu, w związku z tym dostające się ciepło może spowodować wrzenie cieczy i wzrost ciśnienia. W celu kontroli tego procesu montuje się systemy automatycznego upustu ciśnienia. Zwykle ciekły azot transportowany jest w niskiej temperaturze i przy niskim ciśnieniu. W zależności od zastosowania u klienta montuje się zbiorniki pod niskim lub wysokim ciśnieniem. Aplikacje kriogeniczne wymagają użycia zbiorników z niskim ciśnieniem gazu (5 barów i niżej), a przy aplikacjach gazowych stosuje się zbiorniki z ciśnieniem wyższym (do 20 barów).

Właściwości

 • czynnik kriogeniczny:  N2 
 • temperatura:  -196°C
   
 • magazynowanie:  ciecz pod ciśnieniem 1,5 bar
 • zastosowanie:  ciekły lub gazowy
 • ciepło utajone:  198,4 kJ/kg (parowanie)
 • ciepło właściwe gazu:  1,04 kJ/(kg.°C)

Azot gazowy jest …

 • bez smaku, bez zapachu, bezbarwny,
 • niepalny i chemicznie obojętny poza bardzo wysokimi temperaturami,
 • tylko nieznacznie rozpuszczalny w wodzie.

Ciekły azot ...

 • może istnieć w postaci ciekłej pod ciśnieniem atmosferycznym i przy temperaturze -196°C,
 • podczas odparowania absorbuje bardzo dużo ciepła – 420 kJ/kg w sprawnym systemie,
 • ma bardzo wysoki poziom wymiany ciepła ze względu na swoją ekstremalnie niską temperaturę.

Dostawy

Dostawy gazów

Air Liquide zapewnia dostawy ciekłego azotu (ALIGAL™ 1) cysternami do zbiorników magazynowych na miejscu w zakładzie Klienta.

Zapytanie

Niezależnie od tego, czy chcesz otrzymać ogólne informacje o naszych produktach, ofertę lub zastanawiasz się, czy mamy rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom – wypełnij nasz formularz i krótko opisz, czego potrzebujesz. Wkrótce się skontaktujemy!
Polityka ochrony danych i prywatności